Natuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Minder WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel

In maart daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio’s van Overijssel en Gelderland Noord. De afname was bovengemiddeld in IJsselvechtstreek en Twente. In de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe was de daling kleiner dan gemiddeld.

Ook de meeste sectoren lieten een afname zien. De WW-uitkeringen in zorg & welzijn blijven echter op een hoog niveau.

 

Afname WW in IJsselvechtstreek door seizoensinvloeden en ingezet herstel

In de regio IJsselvechtstreek daalde het aantal WW-uitkeringen in de maand maart met 4,5% tot 14.494. Dit is een sterkere daling dan landelijk (-2,6%). Ten opzichte van vorig jaar ontwikkelt de regio zich juist minder gunstig dan gemiddeld. In IJsselvechtstreek nam de WW met 1,3% minder sterk af dan de landelijke afname van 2,4%.

De meeste sectoren hebben een afname in maart. Dit heeft onder andere te maken met seizoensinvloeden en het ingezette herstel. In de bouw, landbouw en uitzendbedrijven is de afname bovengemiddeld. De WW in zorg & welzijn daalt de afgelopen maand licht (met 29 uitkeringen), maar blijft op een hoog niveau. In deze sector zijn er 440 meer uitkeringen dan vorig jaar; een toename van 22%.

Bij de beroepen valt vooral de afname bij technische & industrieberoepen op. Binnen deze beroepsgroep zijn er onder andere minder bouwvakkers, weg- en waterbouwkundig personeel en aannemers & installateurs die een beroep doen op de WW.

Uitgelicht: Jongeren profiteren als eerste van herstel

Jongeren beschikken vaker over een flexibel contract en een kort arbeidsverleden. Dit maakt hun positie in economisch slechte tijden kwetsbaar. Maar zij vinden wel gemiddeld sneller weer een nieuwe baan. Bijvoorbeeld bij de momenteel sterk groeiende uitzendbranche. Jongeren doen namelijk vaak uitzendwerk. Dit betreft deels seizoenswerk als bijbaantje of als vakantiekracht, maar ook tijdelijke arbeid omdat bedrijven nog terughoudend zijn met het aannemen van vast personeel.

Dit is ook terug te zien in de WW-uitkeringen. De grafiek toont het verloop van WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord vanaf 2012. De groene lijn geeft de ontwikkeling van de WW bij jongeren weer. Aan de sterke toename in 2012 en 2013 kwam een eind in 2014. Het aantal jongeren met een WW-uitkering in Overijssel en Gelderland Noord nam het afgelopen jaar af met 18%. Ook bij de leeftijd 27-50 jaar (paarse lijn) was sprake van een daling, al is deze met 10% kleiner dan bij jongeren.

Ouderen worden minder snel ontslagen, maar als dat eenmaal gebeurt, dan komen ze minder gemakkelijk weer aan het werk. Zij slagen er dan ook – ondanks het vaak langere uitkeringsrecht – het minst goed in om werk te vinden tijdens de WW-uitkering. Het aantal 50-plussers met een WW-uitkering (blauwe lijn) nam het afgelopen jaar verder toe. Inmiddels gaat al 46% van de WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord naar 50-plussers.

Gerelateerde artikelen

Back to top button