EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Meer verhuizingen naar regio’s buiten de Randstad

Zwolle – In 2020 verhuisden meer mensen uit de Randstad dan ernaartoe. De trek uit de Randstad naar regio’s daarbuiten neemt de laatste jaren toe. Vooral stellen zonder kinderen en mensen ouder dan dertig jaar verlaten vaker dan voorheen de Randstad. Dat meldt het CBS op basis van onderzoek naar aanleiding van vragen uit de media.

Per 1.000 inwoners in Noord-Overijssel (o.a. Zwolle) kwamen er het afgelopen jaar 1,9 nieuwe inwoners bij. Deze mensen verhuisden vanuit een andere regio in Nederland of vanuit het buitenland. Noord-Overijssel staat daarmee op de 14e plek van grootste groeiregio’s (totaal 41)

Zwolle

Voor de regio Noord-Overijssel, waar Zwolle onder valt, groeide de bevolking met 1,9 mensen per duizend van de zittende bevolking. Dat is vergeleken met bijvoorbeeld de Veluwe niet echt veel. Tussen 1 april en het einde van 2020 kreeg het COROP-gebied de Veluwe er door binnenlandse verhuizingen de meeste inwoners bij, ruim 2 duizend. Dat zijn 3 mensen per duizend van de zittende bevolking. Ook in Oost-Groningen, grote delen van Drenthe, de Achterhoek, Midden-Limburg, Zuidwest-Gelderland en Zeeland (exclusief Zeeuws-Vlaanderen) groeide de bevolking met 3 of meer per duizend door binnenlandse verhuizingen.

COROP-gebiedsaldo per 1000 ( per duizend inwoners) Bron CBS

Oost-Groningen 4,2
Oost-Zuid-Holland 3,9
Zuidwest-Drenthe 3,7
Alkmaar en omgeving 3,4
Achterhoek 3,2
Het Gooi en Vechtstreek 3,2
Noord-Drenthe 3,1
Zuidwest-Gelderland 3,1
Midden-Limburg 3,1
Veluwe 3
Overig Zeeland 2,9
Zuidoost-Drenthe 2,6
Flevoland 2,2
Noord-Overijssel 1,9
Zuidoost-Friesland 1,8
Zuidwest-Overijssel 1,7
Noordoost-Noord-Brabant 1,6
Noord-Friesland 1,4
Kop van Noord-Holland 1,3
Midden-Noord-Brabant 1,2
Arnhem/Nijmegen 0,7
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 0,6
Zuidwest-Friesland 0,5
Delft en Westland 0,4
Noord-Limburg 0,4
Twente 0
IJmond -0,1
West-Noord-Brabant -0,1
Zuidoost-Noord-Brabant -0,1
Zuidoost-Zuid-Holland -0,4
Groot-Rijnmond -0,6
Zeeuwsch-Vlaanderen -0,6
Overig Groningen -0,7
Utrecht -0,8
Zuid-Limburg -0,8
Delfzijl en omgeving -2,9
Agglomeratie ‘s-Gravenhage -2,9
Zaanstreek -3,1
Agglomeratie Haarlem -4
Groot-Amsterdam -6,8

 

Trek uit de grote steden

De grootstedelijke regio’s binnen de Randstad (Groot-Amsterdam, Groot-Rijnmond, agglomeratie ’s-Gravenhage en Utrecht) verloren inwoners door verhuizingen. Grote steden raken al jaren per saldo ook inwoners kwijt door verhuizingen en groeien vooral door immigratie en in mindere mate door natuurlijke aanwas. Maar in 2020 verloren zij door verhuizingen meer inwoners dan in 2019.

Mensen zouden meer behoefte hebben gekregen aan ruimte in en om de woning. De verwachting dat thuiswerken ook na de coronapandemie gebruikelijker zal zijn, zou daarnaast als gevolg kunnen hebben dat werkenden verder van hun werk gaan wonen.

Veel thuis door corona

Algemeen wordt verondersteld dat coronamaatregelen, zoals meer thuis zijn, gevolgen kunnen hebben voor het verhuisgedrag van mensen. Mensen zouden meer behoefte hebben gekregen aan ruimte in en om de woning. De verwachting dat thuiswerken ook na de coronapandemie gebruikelijker zal zijn, zou daarnaast als gevolg kunnen hebben dat werkenden verder van hun werk gaan wonen.


Cijfers Zwolle

Vestiging in de gemeente Zwolle
2019
2020
Totale vestiging
6.915
6.698
Vestiging vanuit een andere gemeente
5.940
6.024
Immigratie
975
674
Vertrek uit de gemeente Zwolle
2019
2020
Totaal vertrek (incl. admin. correcties
6.071
6.138
Vertrek naar andere gemeente
5.356
5.570
Emigratie incl. admin. correcties
715
568
Overige correcties
-8
0

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button