Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Kosten graf in Zwolle opvallend hoog

Zwolle – In Zwolle betaal je in 2022 zo’n € 4.540 voor een eenpersoons particulier graf op een begraafplaats, dit is opvallend hoger dan het gemiddelde in Nederland. Gemiddeld betalen we in Nederland € 3.111 (2021: € 3.036) voor een eenpersoons particulier graf op een begraafplaats. In Overijssel is dit € 2.727 (2021: € 2.692). Voor een crematie met gebruik van de aula betalen we in Zwolle daarentegen minder dan de rest van Overijssel; zo’n € 1.465, het gemiddelde in Overijssel is € 1.624. De kosten voor een crematie is in heel Nederland gemiddeld €1.415.. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Monuta naar de graf- en crematiekosten onder 1.698 begraafplaatsen en 111 crematoria.

Begraven te duur

Al decennia is er een verschil in kosten tussen begraven en cremeren. Nederlanders zijn zich nog niet altijd bewust van de financiële keuzes die met de laatste rustplaats gepaard gaan als iemand in hun omgeving overlijdt. 1 op de 10 nabestaanden kiest om financiële redenen voor cremeren in plaats van begraven voor hun overleden dierbare.

“Op het moment dat iemand komt te overlijden is de belangrijkste vraag welke laatste rustplaats hij of zij had gewenst. Nabestaanden kiezen dan wat de overledene had gewild. Weten dat je de uitvaart organiseert zoals de overledene had gewild draagt bij aan het verwerken van het verlies. Mensen krijgen dan achteraf namelijk geen spijt. Helaas kiest 1 op de 10 families uitsluitend om financiële redenen tóch voor cremeren. Omdat begraven in hun regio te duur is voor hen. Onze uitvaartverzorgers helpen de nabestaanden in de voorbereiding van de uitvaart door alle keuzes en kosten inzichtelijk te maken. Helaas is het verschil in de kosten soms te groot om de wens na te leven. Dat zou níet zo moeten zijn en is niet goed voor de start van het rouwen. Doordat we de graf- en crematiekosten inzichtelijk maken helpen we mensen om zich voor te bereiden op hun toekomstige afscheid. Zo kan iemand in leven al een keuze maken voor zijn of haar laatste rustplaats en de financiële ondersteuning daarvoor. Voor henzelf en hun dierbaren,” zegt Quinten Fraai, CEO van Monuta.

Steekproef prijsstijging

De kosten voor grafrechten van gemeentelijke begraafplaatsen stijgen jaarlijks om kostendekkend te kunnen blijven. Uit een steekproef, waarbij 2021 met 2022 is vergeleken, blijken er flinke prijsstijgingen te zijn die zelfs boven 10% uitkomen bij in ieder geval acht gemeenten. De redenen voor tariefverhogingen liggen uiteen. Meestal gaat het om stijgingen die met de inflatie te maken hebben. Dit jaar is de inflatie hoger dan anders. Soms is er meer aan de hand, zoals de herindeling van een gemeente waarbij de tarieven gelijkgetrokken worden. De laatste decennia is het aantal begrafenissen teruggelopen waardoor de kosten voor onderhoud en behoud van begraafplaatsen oplopen. De meest in het oog springende tariefverhoging is die van de gemeente Overbetuwe met een stijging van 46%. De duurste gemeentelijke begraafplaats van Nederland in Groningen heeft dit jaar de tarieven verlaagd met bijna 8% naar € 7.900 (2021: € 8.422). Alleen met toestemming van de gemeente is een nieuw graf mogelijk op deze begraafplaats.

Lokaal bepaald

Gemeenten bepalen zelf de prijs voor een graf op een gemeentelijke begraafplaats. Ook bepalen zij de duur van de grafrechten, begraafkosten, kosten voor het grafonderhoud en de jaarlijkse indexering van de prijzen. Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is er een model-beheersverordening begraafplaatsen en tarieventabel beschikbaar die gebruikt kunnen worden door gemeenten. Echter bepaalt een gemeente hoe zij uiteindelijk communiceert over de grafkosten. Voor meer informatie over de kosten voor een uitvaart in de regio kan men ook terecht bij de lokale uitvaartverzorger.

Bekijk alle analyses van de graf- en crematiekosten in 2022.

Over het graf- en crematiekostenonderzoek

Monuta heeft de grafkosten van 1.698 begraafplaatsen (gemeentelijk en bijzonder) in Nederland onderzocht. Daarbij zijn de kosten voor grafrechten en begraafkosten in kaart gebracht. De grafrechten, onderhoud- en begraafkosten samen bepalen de totale kosten voor de aanschaf van een graf. Daarnaast zijn van 111 crematoria in Nederland de kosten van een stille crematie met en zonder gebruik van de aula in kaart gebracht. Al deze kosten zijn in de online graf- en crematiekostenmeter van Monuta inzichtelijk gemaakt en voor iedereen toegankelijk.

Over Monuta

Monuta is dé afscheidsspecialist. Opgericht in 1923 zet zij zich al bijna 100 jaar in om voor iedereen een afscheid met een goed gevoel mogelijk te maken. Dat doet het uitvaartbedrijf door uitvaarten te verzorgen en deze financieel mogelijk te maken met uitvaartverzekeringen. Monuta wil bovendien afscheid in de breedste zin van het woord minder beladen en beter bespreekbaar maken. Onder andere door haar kennis hierover te delen met klanten en niet-klanten. Ook is Monuta partner voor het bespreken en vastleggen van afscheidswensen. De organisatie bestaat inmiddels uit ruim honderd opgeleide Register Uitvaartverzorgers, 7 eigen crematoria, 6 partnercrematoria en 3 begraafplaatsen verspreid over heel Nederland. Meer dan 1,7 miljoen mensen in Nederland en Duitsland zijn bij Monuta verzekerd. Meer informatie is te vinden op monuta.nl. 

Gerelateerde artikelen

Back to top button