Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Hersenstichting collecteert voor onderzoek naar o.a. dementie, parkinson en beroerte

Maar ook depressie en migraine

Zwolle – Maandag 30 januari start de collecteweek van de Hersenstichting. Ook in Zwolle gaan vrijwilligers met de collectebus langs de deuren om geld in te zamelen. Helaas hebben nu al 4 miljoen Nederlanders een hersenaandoening. Van dementie, parkinson, een beroerte, depressie en migraine tot aan hersenletsel na een ongeluk.  De Hersenstichting kan via de collecte investeren in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen, of genezen, en mensen met een hersenaandoening zo goed als mogelijk laten meedoen in de maatschappij. Wil je de Hersenstichting steunen geef dan aan de collectant. Dit kan ook online op www.hersenstichting.nl/doneer.

Dementie

Het aantal Nederlanders dat een beroerte krijgt, lijdt aan dementie of aan een psychische aandoening blijft stijgen. Dit constateert de Hersenstichting op basis van recent vrijgegeven data uit de eerstelijnszorgregistratie (NIVEL) over 2021. Dit past bij het toekomstbeeld 2040 van het aantal mensen met een hersenaandoening dat door het RIVM is geschetst in 2018. Deze stijging heeft een grote impact op de gehele samenleving.

Beroerte, parkinson

Uit de toekomstverkenning voor 2040 met betrekking tot hersenaandoeningen die het RIVM in 2018 heeft gepubliceerd, kwam een zorgelijke trend naar voren. In het jaar 2040 verwacht het RIVM dat ruim 1 miljoen Nederlanders lijden aan (de gevolgen van) een beroerte, parkinson of dementie. Afgaand op het werkelijk aantal meldingen van deze drie hersenaandoeningen bij de eerstelijnszorgregistratie (NIVEL) over 2021, dan zijn er 372.000 Nederlanders met een beroerte, parkinson en dementie geregistreerd. Dat is al een stijging en als we niets doen worden er dat de komende jaren dus alleen nog maar meer. Dat is een zorgelijk toekomstbeeld, temeer omdat parkinson, dementie en beroerte slechts drie van de honderden hersenaandoeningen zijn die voorkomen.

De verwachting is dat er in 2040 minder Nederlanders zullen sterven aan de gevolgen van een hersenaandoening. Hersenstichting

 

Er zijn de afgelopen jaren al grote stappen gezet op het gebied van hersenonderzoek, waardoor de verwachting is dat er in 2040 minder Nederlanders zullen sterven aan de gevolgen van een hersenaandoening. Wél zullen meer mensen met de gevolgen van een hersenaandoening moeten leren leven. Dit alles zorgt ervoor dat de gehele samenleving – patiënten, naasten, mantelzorgers en zorgprofessionals – meer te maken krijgt met hersenaandoeningen en de gevolgen hiervan.

Wél zullen meer mensen met de gevolgen van een hersenaandoening moeten leren leven.

 

Investeren in de toekomst

Het is dan ook van groot belang om in te zetten op een toekomst zonder hersenaandoeningen, door ruimte te geven aan baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen of genezen. Momenteel hebben ruim vier miljoen Nederlanders (4.261.700) een hersenaandoening, waarvan de helft een psychische aandoening (2.187.600). Dit kost de maatschappij jaarlijks 30 miljard euro aan zorgkosten. Naar aanleiding van de projecties uit de toekomstverkenning over het aantal mensen met een hersenaandoening is de verwachting dat dit bedrag de komende jaren alleen maar zal stijgen. We moeten blijven investeren in onderzoek, het geven van voorlichting en het belang van onze hersenen op de publieke en politieke agenda blijven zetten.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button