EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Groot onderhoud Nilantsweg in najaar 2016

Zwolle – De Nilantsweg krijgt in het najaar 2016 groot onderhoud. Dit houdt in dat de weg, vanaf de fundering tot en met de asfaltconstructie, volledig wordt vernieuwd. De start van de uitvoering staat in oktober gepland. Naar verwachting duurt het werk tot medio december. Tegelijkertijd met de werkzaamheden wordt de Nilantsweg ingericht tot een 30 km/uur zone volgens het landelijke verkeersprogramma Duurzaam Veilig.

De Nilantsweg staat al enige tijd hoog op de onderhoudslijst van de gemeente. Vanaf medio oktober tot medio december 2016 neemt de gemeente de weg volledig onder handen. De wegwerkzaamheden die circa tien weken in beslag nemen, bestaan onder meer uit: het opbreken van de bestaande asfaltconstructie; verwijderen van de bestaande fundering en bermbeton; aanbrengen van de nieuwe fundering en asfaltwapening; aanbrengen van nieuwe bermbeton en betonstraatstenen.

30 km/uur zone

Voor de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers wordt de Nilantsweg tijdens de wegwerkzaamheden ingericht tot een 30 km/uur zone, volgens de richtlijnen in het landelijke verkeersprogramma Duurzaam Veilig. Zo worden er op viertal kruisingen snelheidbeperkende maatregelen aangebracht in de vorm van een verkeersdrempel. Er komt een drempel bij de kruising Oude Veerweg – Katerveerdijk. Op de Nilantsweg komen twee drempels: een op de kruising met het Hertsenbergpad ter hoogte van het huisnummer 69, en een drempel ter hoogte van het huisnummer 101. De laatste drempel komt op de Meenteweg ter hoogte van het huisnummer 21.

Duurzaam Veilig

Duurzaam Veilig is de naam van een landelijk verkeersprogramma dat overal in Nederland wordt toegepast. Dit programma heeft als doel om te zorgen dat er minder doden en gewonden vallen in het verkeer. Het basisprincipe is hierbij dat de openbare ruimte zodanig wordt ingericht dat verkeersdeelnemers in één oogopslag zien aan welke maximum snelheid zij zich moeten houden. De belangrijkste maatregelen van Duurzaam Veilig is dat de snelheid in zogenaamde verblijfsgebieden wordt verlaagd naar 30 km/uur binnen de bebouwde kom en 60 km/uur buiten de bebouwde kom. De principes van het verkeersprogramma wordt in Zwolle stapsgewijs uitgevoerd en zoveel mogelijk meegenomen bij reguliere onderhoudswerkzaamheden van wegen zoals bij de Nilantsweg.

Gerelateerde artikelen

Back to top button