KabelkrantNieuws uit ZwolleOnderwijs

Gerdien Groen nieuwe lid CvB Hogeschool Viaa

Groen: ‘Hier ligt mijn passie, in de optimale ondersteuning voor studenten en medewerkers’

Zwolle – De raad van toezicht van Hogeschool Viaa maakt bekend dat zij per 1 september 2023 benoemd
heeft tot lid college van bestuur mevr. G. (Gerdien) Groen. Zij vorm het college van bestuur samen met de
voorzitter CvB Dirk Wakker.

‘Ik kijk er enorm naar uit om mij in te zetten voor een inspirerende onderwijsomgeving bij Hogeschool Viaa’,
aldus Groen. ‘Naast kwalitatief goed onderwijs waarbij studenten worden opgeleid als professional, hoop ik
ook dat zij hun tijd bij Hogeschool Viaa als een unieke en waardevolle periode mogen ervaren. De missie “Als je
gelooft in je werk” biedt een prachtig kader om dit streven te verwezenlijken en een blijvende rol van betekenis
te hebben in het leven van kinderen, jongeren en volwassenen.’

Groen (52 jaar) woont in Kampen. De afgelopen jaren werkte zij als directeur bedrijfsvoering bij het Leger des Heils (Welzijn- en gezondheidszorg regio Oost). Daarnaast is zij lid van de raad van toezicht bij het Greijdanus College in Zwolle en voorzitter van de Auditcommissie.

Toekomstbestendige hogeschool

Een belangrijk aspect van de rol van Groen bij Hogeschool Viaa is de ondersteuning en bedrijfsvoering. ‘Hier ligt
ook mijn passie, namelijk het bieden van optimale ondersteuning voor zowel medewerkers als studenten. Door
te zorgen voor een goede ondersteuningsstructuur kunnen we met elkaar een omgeving creëren die dienstbaar
is aan het onderwijs, want dat is tenslotte waar het om gaat. Samen met mijn collega CvB Dirk Wakker en het
team van Hogeschool Viaa wil ik bouwen aan een toekomstbestendige onderwijsinstelling.’

Groen kijkt er naar uit om samen aan de slag te gaan in Zwolle, ‘Door flexibiliteit, innovatie en aandacht voor
de behoeften van studenten en het werkveld hoop ik dat we een inspirerende leeromgeving creëren die
studenten voorbereidt op een succesvolle en vooral ook een betekenisvolle loopbaan in het onderwijs, zorg en
welzijn of op het gebied van geloof en zingeving.

Samen voor kwaliteit en innovatie

Risco Balkenende, voorzitter raad van toezicht: ‘Hogeschool Viaa groeit en innoveert. Daarbij hechten we als
RvT veel waarde aan behoud van de uitstekende kwaliteit van ons onderzoek en onderwijs. Dat vraagt veel van
de organisatie en van het bestuur. Bovendien is de buitenwereld van Viaa voortdurend in ontwikkeling en
vinden we het belangrijk dat het bestuur contact kan onderhouden met al onze stakeholders. Kortom, een
steeds grotere opdracht die vraagt om versterking van het college van bestuur om dit belangrijke werk te
kunnen doen en te kunnen volhouden.’

‘Daarom zijn we blij en dankbaar dat Gerdien het CvB komt versterken. Samen met Dirk, die volgende seizoen
begint aan zijn 2e termijn als voorzitter CvB staat er dan een team dat toegerust is voor deze taak.
We hebben er alle vertrouwen in dat Gerdien, met haar kennis en ervaring, in combinatie met de waarden en
het geloof van waaruit zij werkt, een inhoudelijk en betekenis volle bijdrage gaat leveren aan Viaa. Als RvT
wensen we haar, samen met Dirk, alle goeds voor de opdracht die er ligt.’

Gerelateerde artikelen

Back to top button