Nieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Gemeente vraagt Zwollenaren om mee te denken over samenwerking

Zwolle – De gemeente wil graag weten hoe de samenwerking met inwoners verbeterd kan worden en hoe er de komende jaren meer ingespeeld kan worden op initiatieven en ideeën van Zwollenaren. Op 4 november om 19.30 uur organiseert de gemeenteraad daarom een online bijeenkomst waar Zwollenaren hun ervaringen en ideeën kunnen delen.

Verbeteragenda

De gemeenteraad wil graag van inwoners horen of ze voldoende ruimte krijgen om mee te praten, mee te denken, mee te werken of mee te beslissen bij plannen voor en over Zwolle en wat de gemeente hier nog in verbeteren. Ook wil de gemeenteraad weten hoe de gemeente de wijk/buurt samen met inwoners kan verbeteren. Het gesprek met Zwollenaren op 4 november tijdens een online bijeenkomst moet ideeën opleveren die de gemeente gaat gebruiken om tot verbeteringen te komen.

Quick Scan Lokale Democratie

In juni is er een korte peiling onder inwoners, gemeenteraad, college van B&W en ambtenaren uitgevoerd om te kijken of iedereen hetzelfde denkt over de samenwerking met elkaar. Dit geeft een beeld van de stand van de lokale democratie op dat moment. Bij dit onderzoek heeft de gemeente Zwolle gebruik gemaakt van de Quick Scan Lokale Democratie. Een vragenlijst ontwikkeld door Democratie in Actie, een samenwerkingsverband van de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Zo denken andere Zwollenaren over de samenwerking

Uit deze korte peilling onder inwoners kwam naar voren dat er met name op het gebied van communicatie een aantal verbeterpunten zijn. Ook willen Zwollenaren meer invloed en inspraak hebben op de ontwikkeling van de eigen straat of buurt. Over deze uitkomst wil de gemeente op 4 november in gesprek gaan met inwoners om te bespreken hoe we de samenwerking kunnen verbeteren.

Denkkracht gezocht

Zwollenaren die mee willen praten op 4 november om hun ervaringen en ideeën te delen en samen na willen denken hoe we de samenwerking kunnen verbeteren, kunnen zich tot 26 oktober aanmelden via www.zwolle.nl/denkmee.

Gerelateerde artikelen

Back to top button