Kunst & CultuurNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

‘ENGIE sloopt om ruimte te scheppen voor nieuwe centrale’; Heemschut pleit voor hergebruik

Zwolle – ENGIE, eigenaar van de IJsselcentrale, sloopt deze energiecentrale om ruimte te scheppen voor een nieuw te bouwen centrale. Dit blijkt uit een brief van Bond Heemschut en de stichting Cuypergenootschap aan de gemeenteraad in Zwolle. Ook bevestigde Adriaan Velsink van Erfgoedvereniging Heemschut dit telefonisch aan één van onze verslaggevers.

Op 5 juli 2016 is er een bijeenkomst geweest waarbij ENGIE, Erfgoedvereniging Heemschut, het Oversticht en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een bijdrage hebben geleverd. Vanuit de provincie was Statenlid Hans Nooter aanwezig, vanuit de gemeenteraad Zwolle, Leo Elfers van het CDA.

In de brief van Heemschut aan de gemeenteraad wordt een uiteenzetting gedaan van deze bijeenkomst waarbij de ideeën van erfgoeddeskundigen haaks staan op de sloopplannen van ENGIE:

Pleidooi voor geheel of gedeeltelijk hergebruik

Heemschut en het Cuypergenoodschap schrijven: “De deskundigen op het gebied van cultureel erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Oversticht, typeerden de groote waarden van het complex. Niet alleen de architectuur van de gebouwen, maar ook het landschapsontwerp, werd als bijzonder waardevol en uniek getypeerd. Zij pleitten voor een geheel of gedeeltelijk hergebruik.”

ENGIE: ruimte voor nieuwe centrale

“ENGIE benadrukte de noodzaak om ter plaatse ruimte te scheppen voor een nieuw te bouwen centrale. In verband met de huidige en toekomstige hoge rendementseisen zal een nieuwe centrale een zodanige lengte krijgen dat deze niet binnen de huidige bebouwing geplaatst kan worden. ENGIE is daarom voor sloop van het complex.” , zo stellen Heemschut en het Cuypergenootschap in hun brief.

Bewonersbijeenkomst: reden sloop asbest en slakkenwol risico voor omgeving

Overigens werd het ruimte scheppen voor een nieuw te bouwen centrale,  op de informatiebijeenkomst voor bewoners, niet genoemd als reden voor de sloop. Daar gaf ENGIE projectleider John Bolt aan dat er geen enkele concrete plannen waren in welke vorm dan ook. Wel moest de locatie in ieder geval tot 2030 beschikbaar blijven voor grootschalige energieopwekking, volgens een contract met Het Rijk.  ENGIE gaf richting de bewoners aan dat de reden voor sloop was om verval van het gebouw voor te zijn en hiermee te voorkomen dat stoffen als asbest en slakkenwol een bedreiging zouden gaan vormen voor de omgeving.

Er is inmiddels gestart met de sloop van de bijgebouwen door hoofdaannemer Koole Contracters. De sloop van het hoofdgebouw zelf zal pas in 2017 gestart worden, in 2016 staat alleen de sanering van asbest, slakkenwol en bodemverontreiniging op de agenda. Pas als dit helemaal gerealiseerd is wordt ook het hoofdgebouw zelf neergehaald.

29412844380_66c4f7dd12_z

29668237616_2cb60a7374_z

Pauzeknop sloopplannen

De beide erfgoedverenigingen vragen ENGIE nu om de pauzeknop in te drukken met betrekking tot de sloopplannen en een andere weg in te slaan door te kiezen voor het door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bepleite integrale en toekomstbestendige herbestemmingsproces. Daarnaast vragen ze B&W van  Zwolle, de gemeenteraad en de Provincie om in haar culturele en economische beleid dit proces actief te ondersteunen “Opdat het IJsselcentrale-complex uitgroeit tot innovatief hoogtepunt van Nederland.

Centrale transformeren naar nieuw baken duurzamen energie

Naar mening van Heemschut en Cuypersgenootschap is de door ENGIE gekozen benadering te beperkt en doet deze geen recht aan de uitzonderlijke culturele waarden en de uniciteit van het complex: “De enorme omvang is misschien een probleem, maar zeker ook een kans. Waar in Nederland is industrieel erfgoed van deze omvang te vinden op zo’n fraaie plek? Wel vergt de toekomst van de IJsselcentrale ontwikkelmanagement en creativiteit op het hoogste niveau. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die veel ervaring heeft met herbestemmingsopgaven, wil haar kennis en ervaring graag inzetten. Daarbij denkt zij niet zo zeer aan een traditionele vorm van hergebruik , maar een integraal en toekomstbestendig proces van herbestemming gericht op het gehele gebied. Met duurzaamheid, energietransitie en innovatie als leidende thema´s kan samen met innovatieve bedrijven, creatieve ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en kunstenaars de centrale transformeren naar een nieuw baken van duurzame energie.”

29414625286_619d2e86b3_z

29532922286_8734154571_z

Het hoofdgebouw van de IJsselcentrale is 240 meter lang en 50 meter hoog en had oorspronkelijk één schoorsteen, waarna er nog vier zijn bijgebouwd. Tegenwoordig staan er nog twee van de vijf schoorstenen overeind. Oorspronkelijk werd er steenkool gebruikt voor het opwekken van energie, maar later is er overgegaan op aardolie. Dit sloop van de IJsselcentrale wordt één van de grootste ontmantelingsprojecten ooit uitgevoerd in Nederland.

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button