KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

De Hersenstichting bedankt alle gulle gevers en vrijwilligers

Opbrengst plaatselijke collecte gemeente Zwolle

Zwolle – Van 30 januari tot en met 4 februari 2023 collecteerden 20.000 vrijwilligers van de Hersenstichting voor meer hersenonderzoek. In de hele gemeente Zwolle gingen 245 collectanten op pad. Tezamen hebben deze collectanten bijna € 27.000,- opgehaald. De Hersenstichting is erg trots op al haar vrijwilligers en gulle gevers en bedankt hen namens de 4 miljoen Nederlanders met een hersenaandoening. Met deze mooie opbrengst financieert men onderzoek en innovaties, geeft men voorlichting en zet het belang van de hersenen overal op de agenda.

Meer dan 4 miljoen Nederlanders hebben een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn hard op weg om de grootste ziekte van Nederland te worden. Dat mogen we niet laten gebeuren. Want een hersenaandoening zet je leven en dat van naasten volledig op z’n kop. Daarom wil de Hersenstichting dat iedereen zoveel mogelijk uit het leven kan halen.

Heb je de collecteweek gemist? Je kunt je gift ook overmaken op rekeningnummer NL18INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting, Den Haag of doneren via www.hersenstichting.nl. Hier is ook meer informatie over het werk van de Hersenstichting te vinden.

Gerelateerde artikelen

Back to top button