Nieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

D66 Zwolle: Verduurzaam monumentale panden in Zwolse stadshart

Zwolle – Het verduurzamen van woningen is een belangrijke prioriteit op weg naar het terugdringen van negatieve klimaatveranderingen. Maar met name in oude binnensteden, zoals die van Zwolle, is het niet eenvoudig om monumentale panden energiezuiniger te maken zonder daarmee het monumentale karakter aan te tasten. In Deventer is echter een manier gevonden waarop dat wel lijkt te kunnen. D66 Zwolle dient daarom samen met PvdA en CDA maandagavond in de gemeenteraad een motie in om op basis van de Deventer methode te verkennen of ook de historische binnenstadspanden van Zwolle verduurzaamd kunnen worden.

Als het gaat om het verduurzamen van monumentale panden geldt Deventer als een voorloper. De stichting Heemschut zette er enige tijd geleden samen met de Deventer Energie Coöperatie een voorbeeldproject op. Vijf verschillende Rijksmonumenten werden in overleg met alle belanghebbenden en inwoners onder handen genomen. De energiemaatregelen die werden getroffen, werden verwerkt tot plannen. En die plannen kwamen terecht in een soort keuzemenu waarmee de mogelijkheden om dit soort panden te verduurzamen overzichtelijk staat weergegeven.

D66-raadslid David Hof is enthousiast over wat hij in Deventer heeft gezien. “Daar is samen met bewoners, verhuurders en energiecoöperaties een aantal monumentale panden in de binnenstad verduurzaamd. Juist het feit dat Deventer deze stap in overleg met bewoners en betrokkenen maakte, biedt wat mij betreft ook veel kansen voor Zwolle. Ik hoop dat het college hier serieus naar wil kijken en mee aan de slag gaat, want er is veel winst te behalen.”

Hof roept met zijn motie de wethouder op om haar licht in Deventer op te steken en voor de zomer naar de raad terug te komen met haar bevindingen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button