112 nieuwsKabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Burgemeesters, bestuurders: meer oog voor (ex-)gedetineerden

Zwolle – Burgemeesters en wethouders van gemeenten uit de regio IJsselland en bestuurders van reclasseringsorganisaties, het Zorg en Veiligheidshuis IJsselland en andere betrokken instanties waren donderdagavond 23 september te gast in penitentiaire inrichting (PI) Zwolle. Samen met directieleden en functionarissen van de gevangenis bespraken ze hoe er beter kan worden samengewerkt. Met als doel een gedetineerde na zijn detentie succesvol terug te laten keren in de gemeente van herkomst.

In 2020 keerden 296 mannen en 244 vrouwen na detentie vanuit PI Zwolle terug naar hun woonplaats, voor een deel zijn dit gemeenten in de regio IJsselland. In 2019 zetten minister Sander Dekker van Rechtsbescherming, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de drie reclasseringsorganisaties (3RO) hun handtekening onder het bestuurlijk akkoord ‘Kansen bieden voor re-integratie’.

Sindsdien wordt er door PI Zwolle nauwer samengewerkt met verschillende gemeenten en organisaties. Om de samenwerking nog verder te verbeteren en intensiveren werd donderdagavond door de verschillende betrokken partijen uitgebreid gesproken binnen de gevangenismuren. Wat is er al gedaan? Wie doet wat? Wat zijn de ambities en welke vervolgstappen kunnen gezet worden?

Succesvolle terugkeer

Vestigingsdirecteur Hans Plattel van PI Zwolle: “Een succesvolle terugkeer van een ex-gedetineerde in de samenleving is een gezamenlijk belang. Iemand zit een straf uit omdat hij of zij een misdrijf heeft gepleegd of hiervan wordt verdacht, maar vrijwel elke gedetineerde is eveneens een burger die weer terugkeert in de eigen gemeente. Dan is het in het belang van zowel de ex-gedetineerde, de buurt als de gemeente dat iemand geen overlast veroorzaakt of opnieuw de fout ingaat. Hoe meer passende zorg, aandacht en begeleiding er is voor deze personen, hoe groter de kans dat iemand niet recidiveert.”

Samenwerking

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle: “Onze samenwerking met de PI Zwolle en de reclassering werpt vruchten af. We hebben de afgelopen jaren goede werkafspraken gemaakt over het aanbieden van een passend re-integratieplan aan Zwolse gedetineerden die uitstromen. We zien dat dit werkt en zetten als gemeente graag de succesvolle samenwerking voort. Daarom heb ik donderdagavond – net als de reclasseringsorganisaties en de PI – de overeenkomst Samen Doorstarten getekend, waarin we onze werkwijze en de opgedane ervaringen borgen. Daarmee kunnen we voorkomen dat ex-gedetineerden opnieuw de fout in gaan. Ik roep andere gemeenten in IJsselland op om ons voorbeeld te volgen, zodat we in onze regio de recidive kunnen beperken.”

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren