112 nieuwsBouwNieuws uit ZwolleVoorpagina

Bronbemaling op Oude Mars zette deel Zandhoverbos blank

Verslag: Chantal Kuipers

Zwolle – Het Waterschap WDO Delta moest onlangs uitrukken om een overstroming in het Zandhoverbos tegen te gaan. Deze was veroorzaakt doordat op de Oude Mars water uit de grond werd weggepompt voor een nieuw te bouwen huis. Hierbij kwam zoveel water vrij dat de normale watergangen het niet konden verwerken.

Kelder met zwembad

De Oude Mars is een kavelproject waar woningen in het hoge segment kunnen worden gebouwd. In dit geval ging het om de bouw van een villa met kelder waar ook een zwembad in moest komen.

Bronbemaling

Herald van Gelder, woordvoerder van WDO Delta meldt dat er een vergunning voor de villa was afgegeven: ” Om de bouwput droog te houden is er grondwater onttrokken en weggepompt uit de put.”

Te veel water

Naast het bos ligt een droogstaande sloot. Het onttrokken water is vervolgens, volgens afspraak, geloosd in deze sloot. “In de praktijk bleek het om zoveel water te gaan dat het over de rand van de sloot heen het bos instroomde.”, vervolgt Van Gerner.

Sloot uitdiepen

Om het probleem op te lossen heeft het waterschap toen besloten om de begroeiing in de sloot weg te maaien en moest de aannemer de sloot uitdiepen. In tussentijd zijn vlonders geplaatst in het bos om ondergelopen paden begaanbaar te houden. Toen de toeren van de bronbemalingspomp ook nog eens werden teruggeschroeft, was het probleem verholpen.

Het water op de paden van het Zandhoverbos, is inmiddels weggezakt. Het bronbemalings ‘riviertje’ blijft nog wel even stromen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button