Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Bouw 280 woningen in uiterwaarden Zwolle gaat vrijwel zeker door

Wethouder gaat drie kruispunten aanpakken voor de verkeersafwikkeling en er volgt meer

Zwolle – 282 woningen moeten er komen in de uiterwaarden van het Zwarte Water en zoal het nu lijkt gaat dat ook daadwerkelijk gebeuren. Maandagavond waren de plannen van projectontwikkelaars BEMOG en BPD onderwerp van debat in de gemeenteraad. De emoties liepen daarbij hoog op in de raadszaal. SP en PvdA waren faliekant tegen het bouwen in het uiterwaardengebied. De overige partijen maakten zich uiteindelijk alleen nog druk over de verkeersoverlast.

Dure woningen

De felste discussies waren er over de prijsklasse van de te bouwen woningen. “Het college en projectontwikkelaars meten de waarde van mensen aan de hand van de diepte van hun portemonnee. De huidige bewoners zijn niet goed genoeg, er moet ‘koopkracht’ aan de wijk worden toegevoegd.” stelt SP-voorman Brammert Geerlings over de veel te dure woningen die volgens de SP’er voor de wijkbewoners onbetaalbaar zijn. Meerdere partijen staan recht tegenover de SP en verwachten juist wel doorstroom van Holtenbroekers naar de nieuwe wijk.

Maandagavond hielden de SP, de PvdA en actiegroep Groen Holtenbroek een protestbijeenkomst op het bordes van het Stadhuis in Zwolle tegen de woningbouwplannen in Zwarte Waterzone.

Overstromingsschade

De PvdA gooit het meer op de risico’s van overstroming. “Onethisch om woningen te gaan bouwen waarbij de risico’s helemaal voor de toekomstige bewoners en huiseigenaren zijn’, betoogt Patty Wolthof van de partij. Die risico’s gaan over de waterschade aan de woning en inboedel als de huizen overstromen. Omdat er buitendijks wordt gebouwd kunnen bewoners niet rekenen op schadeloosstelling vanuit de verzekering of overheid. Bovendien stelt Patty Wolthof van de PvdA dat bouwen in de uiterwaarden strijdig is met de landelijke afspraken tussen overheden en waterschappen die gemaakt zijn na de overstromingen in het rivierengebied in 1995. ‘Er is sinds die tijd een gigantisch bedrag geïnvesteerd in het creëren van ‘Ruimte voor de Rivier’. Het beleid van Rijkswaterstaat is zelfs zo streng dat wilgenbosjes in de Schellerwaarden bij Zwolle afgelopen jaar gekapt moesten worden. ‘

Mini-college

Toch zit dat anders, weet verantwoordelijk wethouder Ed Anker die de raad een mini college geeft in klimaat-adaptief bouwen. “Het Zwarte Water is geen afvoerrivier zoals de Rijn waarbij het water snel kan stijgen. Het enige waar het Zwarte Water mee te maken heeft is het IJsselmeer en daarmee opstuwing waardoor het water ook in onze stadsgrachten soms wat hoger kan komen te staan. Omdat het dus geen afvoerrivier is zit het Zwarte Water ook niet in de ‘Ruimte voor de Rivierprojecten’ van Rijkswaterstaat.” Conclusie: er kan dus volgens Rijkswaterstaat en het Waterschap gewoon gebouwd gaan worden.

Geen Ruimte voor de Rivier locatie en toch wordt er klimaat adaptief gebouwd en de parkeergarage van het appartementencomplex in het plan wordt ingezet als waterberging. “Waarom?” vraagt Schelto Bus van de VVD zich af. “Kunnen we dat niet beter inzetten als een grote berging om stroom op te slaan?” “Niet verstandig”, vindt Anker. “Met elk project in de stad moet je eigenlijk een bijdrage leveren aan de waterberging. We hebben al een meter bij de hoogste opstuwing van het IJsselmeerpijl opgeteld. Hier houden we al jarenlang rekening mee. Ook in dit project hebben we eisen toegevoegd voor extra buffercapaciteit. Daar komen de overstroombare garages vandaan. 7 % extra waterbuffer die er anders niet zou zijn. “ aldus Anker.

Ook de natuur leek geen struikelblok voor de raad. Het gebied is nu ook al aardig versteend en juist woningbouw met groene daken en geveltuinen zou juist een goede toevoeging zijn voor de biodiversiteit.

Sfeerimpressie

 

Verkeersdoorstroming

Het enige punt waar de raad zich wel grote zorgen over maakte was de verkeersdoorstroom. Want 280 nieuwe woningen betekent ook heel wat extra verkeer door de wijk Holtenbroek. Verkeer dat op bepaalde piekmomenten toch al overbelast is.

“Heel begrijpelijk. Ik snap de zorgen van Holtenbroek over het verkeer. Die piekmomenten zijn heftig. ”, aldus Anker. “Zeker nu er in het gebied allerlei andere ontwikkelingen zijn zoals ook de woningbouw aan de Zwarte Waterallee.” Maar Anker heeft een mooie oplossing. “Door de woningbouwimpuls krijgen we 3 miljoen voor het rijk. Daarvan kunnen we de kruispunten aan de Monteverdilaan, de Mozartlaan en de Bachlaan aanpakken. “Én, zo beloofd de wethouder, “dat kan redelijk snel. De aanpak van de kruispunten loopt samen met de realisatie van de woningen aan de Zwarte Waterallee.” Maar de wethouder heeft nog meer in het vat voor de lange termijn. “Er moeten nog een aantal studies worden gedaan maar we willen via de gebiedsvisie Holtenbroek alle ontwikkelingen meenemen en kijken welke effecten dat heeft op het verkeer. Het zit in de pijplijn”, besluit Anker.

Binnenkort besluit de raad definitief of het project door kan gaan. De woningen moeten uiteindelijk tussen 2024 en 2026 gebouwd gaan worden.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button