Natuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Autoloze dinsdagen van Enexis op eerste dag al 40.000 kg CO2 bespaard

Zwolle – Enexis Groep wil hét voorbeeld zijn in duurzaamheid. In 2020 wil het netwerkbedrijf op het gebied van mobiliteit 50% minder CO2-uitstoot, ruim 5 miljoen kilo, realiseren op een kostenneutrale wijze. Hierbij wordt gekeken naar het veranderen, verschonen en voorkomen van reisbewegingen. Om deze doelstelling te behalen wordt het mobiliteitsbeleid aangescherpt. Om te onderzoeken welke maatregelen er nodig zijn om deze mobiliteitsverandering te faciliteren, organiseert Enexis Groep dit jaar drie autoloze dinsdagen. Op 31 oktober, 14 november en 28 november. Met de eerste autoloze dinsdag is ongeveer 40.000 kg CO2 bespaard. In Zwolle bleek de fietsenstalling te klein.

Daling autogebruik 72%

Een aantal medewerkers was niet verplicht deel te nemen omdat zij de bedrijfsbussen nodig hebben bij het uitoefenen van hun reguliere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld monteurs. Ondanks deze uitzondering was er een daling van 72% van het autogebruik. Een groot gedeelte (40%) heeft thuisgewerkt, ongeveer 20% heeft met het openbaar vervoer gereisd en 15% heeft besloten om de fiets te pakken. Om toch met elkaar in contact te blijven is er massaal gebruik gemaakt van Skype (ruim 19.000 minuten) en de telefoon (ruim 10.000 minuten).

Extra energie besparen

Het hogere percentage thuiswerkers leidde in de ochtend tot een trage verbinding met het bedrijfsnetwerk. Hierdoor moest een aantal medewerkers van de klantenservice alsnog naar kantoor komen. De oorzaak van de trage verbinding wordt onderzocht om deze problemen in de toekomst te voorkomen. Doordat veel mensen thuis werken, blijven veel werkplekken onbenut. Voor de volgende dagen wordt bekeken of delen van gebouwen op autoloze dagen afgesloten kunnen worden. Door delen niet te hoeven verwarmen of verlichten, kan nog extra energie worden bespaard.

Aangescherpt mobiliteitsbeleid

Om de CO2-reductie te realiseren worden de bedrijfsregelingen en de voorzieningen aangepast en er wordt een beroep gedaan op het gedrag van de medewerkers. Hierin staan drie punten centraal; 1. het zoveel mogelijk voorkomen van reisbewegingen; 2. het veranderen van vervoerswijze; 3. het verschonen van de vervoerswijze.

Stimuleren elektrisch rijden

Als onderdeel van dit aangescherpte mobiliteitsbeleid is per 1 januari 2017 de nieuwe leaseregeling ‘van tankpas naar laadpaal’ binnen Enexis Groep van kracht. Deze regeling is erop gericht om het wagenpark de komende jaren te verduurzamen. Nieuwe auto’s mogen maximaal 100 gram CO2/km uitstoten en zodra er meer zuinige auto’s op de markt beschikbaar komen zal deze norm naar beneden bijgesteld worden. Op deze manier wordt elektrisch rijden gestimuleerd. Vanaf 1 januari 2017 zijn er tot nu toe 226 nieuwe auto’s besteld. Daarvan is 25% deels of volledig elektrisch. Het totale nieuw bestelde wagenpark heeft een gemiddelde CO2 uitstoot van 67 CO2 gram/km en is daarmee een halvering ten opzichte van het huidige wagenpark,

Thuisweken optimaal faciliteren

Omdat de niet gemaakte reis de meest duurzame reis is, wordt de komende periode veel geïnvesteerd in voorzieningen die thuiswerken optimaal faciliteren. Om noodzakelijke reisbewegingen toch zo duurzaam mogelijk te maken, wordt daarnaast geïnvesteerd in OV-kaarten, vergaderlocaties op gunstige plekken, een uitgebreide (elektrische) fietsregeling, fietsreparatiemogelijkheden op locatie en de mogelijkheid om thuis de elektrische auto op te laden. Om gedragsverandering bij de medewerkers te realiseren worden diverse campagnes georganiseerd, worden medewerkers via hun managers gemotiveerd en wordt er via een persoonlijke CO2-footprint inzicht gegeven in gemaakte keuzes.

Autoloze dag in Zwolle

De inmiddels twee autoloze dinsdagen zijn ook in Zwolle succesvol gebleken. “We hebben bij de fietsenstalling een extra tent moeten bijplaatsen om de fietsen te kunnen stallen. We zagen op deze dagen ook beduidend meer OV fietsen. Het belangrijkste van de autoloze dagen is leren en ervaren, als medewerker en als organisatie. Dat is met de eerste twee autoloze dagen al goed gelukt. Zo hebben we de pendelbus tussen het NS station in Zwolle de campus aan de Marsweg in Zwolle vaker laten rijden. We hebben extra stallingsplekken voor fietsers gecreëerd met het plaatsen van de tent. En we hebben tijdens de eerste autoloze dag gemerkt dat het netwerk erg traag werd door de hoeveelheid mensen die thuiswerkten. De autoloze dagen blijken voor ons zeer waardevol in de verduurzaming van ons mobiliteitsbeleid.”.

“Onze fietsenstalling was overvol en de parkeerplaats was leger dan anders”, verklaart Hetty van er Pennen, specialist Beleid en Innovatie.

Gerelateerde artikelen

Back to top button