Natuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Algemeen bestuur akkoord met voorkeur dijkversterking IJsseldijk

Zwolle – Donderdag heeft het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) aangegeven welke voorkeur het heeft hoe de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst moet worden versterkt. De IJsseldijk is onderdeel van het landelijke HWBP-programma en moet worden verbeterd, omdat die niet meer voldoet aan de wettelijke normen.

Dagelijks bestuurder Breun Breunissen geeft aan dat met de voorkeursbeslissing van het Algemeen Bestuur de verkenningsfase is beëindigd. “Het is een principeoplossing per deeltraject. In de planuitwerkingsfase (2020-2023) worden de plannen meer in detail uitgewerkt. In de verkenningsfase zijn medeoverheden, bewoners, bedrijven, (terrein)beheerders en belangenorganisaties gedurende het gehele proces intensief betrokken. Van alle kanten is over het omgevingsproces tevredenheid uitgesproken en is gevraagd of we dit proces ook in de planuitwerkingsfase voortzetten. Dat lijkt mij vanzelfsprekend. In verbinding zijn met de omgeving, blijft ons motto.”

Voorkeursalternatief

Dit zogeheten voorkeursalternatief (VKA) bestaat voor een groot deel uit een binnendijkse dijkversterking en een oplossing om te voorkomen dat bij hoogwater op de IJssel zand wordt meegevoerd door water dat onder de dijk doorstroomt. Daardoor ontstaan kleine tunneltjes (pijpjes) onder de dijk door, waardoor de dijk instabiel kan worden. Voorbeelden van een ‘verticale oplossing’ tegen het zogenoemde piping, zijn het aanbrengen van een damwand of geo-textiel in de ondergrond.
Op de andere dijktrajecten bestaat het VKA uit een buitendijkse versterking richting de rivier of een constructieve oplossing, zoals een diepwand of een damwand. Dit is om effecten op binnendijkse woningen en monumenten te voorkomen. In het noordelijk deel van het traject, tussen Windesheim en Zwolle, moet de dijk worden verhoogd.

WDODelta werkt de komende jaren het ontwerp verder uit. Zoals het er nu uitziet beginnen de werkzaamheden in 2023.

In vergelijking met het concept-VKA zijn er enkele aanpassingen. Het AB geeft ruimte voor een haalbaarheidsonderzoek naar een dijkverlegging op traject Paddenpol. Vooral omdat een dijkverlegging kansen biedt voor waterstandsdaling, ruimtelijke kwaliteit en natuurontwikkeling. Het voorkeursalternatief geeft nu een dijkversterking aan, maar de optie voor een dijkverlegging wordt nader onderzocht. Provincie, Rijkswaterstaat en het Rijk onderzoeken in samenwerking met het waterschap de haalbaarheid van een. Recente beleidsontwikkelingen geven nieuwe mogelijkheden voor financiering. Nagegaan wordt of de financiering daarvoor rond te krijgen is. Of de dijkverlegging kansrijk is wordt eind 2019 besloten.
Op voorstel van het algemeen bestuur wordt op het deeltraject Schellerdijk (13.1) naast een binnendijkse versterking ook een buitendijkse versterking verder onderzocht.

Daarnaast stond het bestuur open voor het onderzoek naar de genoemde meekoppelkansen op het gebied van verkeersveiligheid en recreatie. Twee meekoppelkansen worden niet verder onderzocht: het fietspad van Den Nul naar Wijhe en de parallelweg tussen Den Nul en Wijhe.

Twee inloopbijeenkomsten

Het waterschap wil het VKA graag toelichten op een tweetal inloopbijeenkomsten. Die zijn op maandag 23 september in het gemeentehuis in Wijhe en een op dinsdag 1 oktober in Zwolle. Iedereen is van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hiermee staan Rijkswaterstaat en de waterschappen komende jaren aan de lat van de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 km dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 aangepakt worden. Verspreid over bijna 300 projecten in het hele land, langs kust, langs meren en langs grote rivieren.

Gerelateerde artikelen

Back to top button