Voorpagina

Zwolle start met kerkelijke wijkteams

Zwolle –  De kerken in Zwolle starten op korte termijn met kerkelijke wijkteams, verdeeld over vijf wijken. De Kerkelijke Wijkteams( KWT’s informeel) zullen intensief samenwerken met de Sociale Wijkteams(SWT’s formeel) en met de andere formele- en informele organisaties in de wijk en in de stad. Het zal een proces worden waar kerken zelf kunnen aangeven of ze wel of niet in de Kerkelijke Wijkteams mee willen participeren.
De reden voor de kerken om met eigen Kerkelijke Wijkteams te starten is om de samenwerking met de gemeente, de Sociale Wijkteams en de samenleving te verbeteren. Nu werken er nog duizenden vrijwilligers, vanuit de kerken, in de diverse wijken. Veelal zijn zij bij de gemeente en andere organisaties te weinig in beeld en wordt er te weinig samengewerkt. Het is de bedoeling dat de gezamenlijke teams(SWT’S en KWT’S) een wijknetwerkoverleg hebben waar casussen kunnen worden ingebracht, en waar informatie over de wijk en de buurt wordt gedeeld. Uiteindelijk kennen alle partijen hetzelfde overstijgend doel ; Zorg te dragen voor meer welzijn en welvaart in de stad, inclusief de zorg dat er geen mensen buiten de boot vallen, geïsoleerd raken en zich niet gezien en geaccepteerd voelen.

Scheiding Kerk en Staat

Scheiding tussen kerk en staat betekent immers niet dat de kerk en de overheid elkaar moeten mijden. Het wil slechts zeggen dat kerk en staat geen inhoudelijke en bestuurlijke zeggenschap over elkaar hebben. Dat is een prima principe waar kerk en staat goed mee kunnen leven. Maar dit principe verbiedt de samenwerking tussen overheid en kerken niet.
Op het gebied van Vluchtelingen Opvang, Armoede bestrijding, Voedselbank, Kerstpakketten en Opvang rond Dag- en Thuislozen is de samenwerking al jaren goed. Vooral op het gebied van zorg, welzijn, werkgelegenheid, onderwijs en cultuur kan er nog veel verbeterd worden.
De Kerkelijke Wijkteams zullen ondersteund worden door portefeuillehouders vanuit het Diaconaal Platform Zwolle en het Podium van Kerken. Het is de bedoeling dat er een pilot gestart wordt met 1 a 2 Kerkelijke Wijkteams.
16 mei 2017 zullen de kerken en hun vertegenwoordigers nader geïnformeerd worden tijdens een avond over Armoede en de Nieuwe Structuur in de stad Zwolle. In juni worden dan de maatschappelijke organisaties, de gemeente en de Sociale Wijkteams uitgenodigd en geïnformeerd.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Back to top button