BouwKabelkrantNieuws uit Zwolle

Woningbouw Weezenlanden-Noord moet onherroepelijk worden

Zwolle – Het stappenplan parkeren voor Weezenlanden-Noord heeft enige verduidelijking nodig. Daarvoor past men het bestemmingsplan aan. Het blijkt uit een nota die het college van burgemeester en wethouders stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Dit stappenplan is op grond van de regels van het bestemmingsplan het toetsingskader voor de omgevingsvergunningen. Het omvat als aanpassingen dat het onderscheid in sociale huur van drie categorieën wordt teruggebracht tot twee categorieën (sociale huur met parkeerplaatsen en zonder parkeerplaatsen) en dat het wijzigen van de parkeerbehoefte van het bewonersdeel van goedkope koopwoningen en sociale huurwoningen (zonder parkeerplaatsen) gaat van 0,00 pp naar 0,03 pp.

Eveneens geldt dat de tabel voor het aanwezigheidspercentage voor de woningen in het segment koopwoningen duur wordt aangepast. Er is in deze tabel onderscheid gemaakt naar woningen die meedoen in het dubbelgebruik en woningen die zijn bestemd voor een doelgroep die de beschikking hebben over eigen vaste parkeerplaats. Voor de woningen met een eigen vaste parkeerplaats wordt een aanwezigheidspercentage van 100% voor alle meetmomenten gehanteerd.

Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, maar er zijn geen zienswijzen over ingediend. Na de ter inzagelegging kan het bestemmingsplan in werking treden.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button