Nieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Werkconferentie over verbeteren dyslexiezorg

Zwolle – Hoe kan de ondersteuning aan kinderen met dyslexie verbeterd worden? Die vraag stond centraal tijdens een werkbijeenkomst waar ruim 75 mensen werkzaam in het onderwijs, jeugdhulp en de gemeente Zwolle mee aan de slag gingen.

Het onderwijs vormt de basis voor die ondersteuning, de gemeente is verantwoordelijk voor gespecialiseerde zorg voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie. In Zwolle bleek het aantal verwijzingen naar gespecialiseerde zorg relatief hoog, met hoge maatschappelijke kosten als gevolg. Reden om op zoek te gaan naar verbeteringen en daarmee ook een besparing. De deelnemers droegen in een carrousel kansen en risico’s aan bij vier scenario’s die door een werkgroep van onderwijs, jeugdhulp en gemeente waren voorbereid. Ter plekke ontstond ook een vijfde scenario. De scenario’s worden door de werkgroep verder uitgewerkt. Schoolbesturen en gemeente besluiten samen met welk scenario we verder gaan.

 

Van apart naar gewoon

De werkconferentie over dyslexie is onderdeel van gesprekken met de stad over de Hervormingsagenda sociaal domein die maandag 10 februari jl. door de gemeenteraad is vastgesteld.  Het doel is om maatschappelijke ondersteuning zo normaal mogelijk te laten zijn. Specialistische zorg blijft nodig. De gemeente wil echter preventief werken om (verergering van) problemen te voorkomen. Als er ondersteuning nodig is, dan is de geboden hulp zo zwaar als moet en zo licht als kan. Daarnaast wordt de ondersteuning zoveel mogelijk gegeven in het gewone dagelijkse leven, bijvoorbeeld thuis of op school.

Gerelateerde artikelen

Back to top button