Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Watertekort door aanhoudende droogte en lage wateraanvoer

Zwolle – De wateraanvoer via de rivieren neemt af, het neerslagtekort neemt toe en de vraag naar water blijft groot. Dat betekent dat er inmiddels niet alleen op de hoge (zand)gronden, maar ook elders in Nederland sprake is van een watertekort.

Het neerslagtekort is in de afgelopen week in heel Nederland nog verder toegenomen. De effecten van de droogte op landbouw en natuur blijven toenemen. De afvoer van de Rijn zal de komende week verder dalen terwijl de afvoer van de Maas ongeveer gelijk zal blijven of licht dalen. Wederom wordt komende week weinig neerslag verwacht en blijft het relatief warm. Het neerslagtekort neemt hierdoor naar verwachting nog verder toe.

Maatregelen

De LCW (Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling) is actief, volgt de droogtesituatie nauwlettend en treft waar nodig maatregelen. Rijkswaterstaat en de waterschappen werken hard om de droogte het hoofd te bieden en zetten zich in om zo efficiënt mogelijk met het beschikbare water om te gaan.

De watervoorraad op het IJsselmeer en Markermeer neemt langzaam af, doordat waterschappen het gebufferde water gebruiken om regionale wateren op peil te houden en de aanvoer van de IJssel het verbruik en de verdamping niet kan compenseren. De LCW handhaaft het advies om onttrekkingen tot het strikt noodzakelijke te beperken.

Omdat de watervraag de komende periode zeer hoog blijft, nemen Rijkswaterstaat en de waterschappen overal in het land maatregelen. Zo wordt op steeds meer plekken pompcapaciteit verruimd om het waterpeil op niveau te houden. En worden boezemkaden die gevoelig zijn voor droogte, onverminderd door de waterschappen geïnspecteerd en besproeid. Op veel plaatsen is het niet meer toegestaan oppervlaktewater te gebruiken voor beregening. Dit is essentieel om voldoende water te behouden.

De verzilting –de toename van het zoutgehalte in zoet water- neemt in het westen van het land langzaam toe. Waterschappen en Rijkswaterstaat nemen maatregelen waar nodig. Dit gebeurt onder meer op het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van Diemen en door het inzetten van de KWA (Kleinschalige Wateraanvoer). Bij de Irenesluizen te Wijk bij Duurstede voert Rijkswaterstaat continu extra water aan naar het Amsterdam-Rijnkanaal om verzilting tegen te gaan.

Waterkwaliteit

De gemiddelde watertemperatuur van zowel de Maas als de Rijn blijft naar verwachting de komende week ongeveer gelijk op circa 25 graden. Door de hoge watertemperatuur is de waterkwaliteit in het hele land verslechterd. Dit leidt tot een toenemend aantal meldingen blauwalg, botulisme en vissterfte. Rijkswaterstaat adviseert recreanten om zich goed te informeren over het herkennen van waterkwaliteitsproblemen en over de kwaliteit van het water, bijvoorbeeld door de website Zwemwater te raadplegen.

Scheepvaart

Als gevolg van de lagere waterstanden kunnen schepen minder diep geladen worden en dus minder vracht vervoeren. Op de Gelderse IJssel is hinder voor de beroepsvaart doordat op delen een oploop- en ontmoetingsverbod geldt. Om waterafvoer te beperken en verzilting tegen te gaan geldt bij verscheidene sluizen in heel Nederland een aangepast schutregime. Wachttijden kunnen langer zijn dan gebruikelijk.

Droogtemonitor

Wanneer sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stellen we een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat. In een periode van droogte verschijnt de droogtemonitor elke twee weken, of vaker als dat nodig is. Momenteel gebeurt dit wekelijks. We verspreiden de berichten onder onze waterpartners zolang er sprake is van (kans op) watertekorten.

Nieuws

Op de nieuwspagina Droogte en watertekort vindt een overzicht van nieuws- en persberichten over droogte in Nederland gedurende het huidige droogteseizoen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button