KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Waterstand in de Vecht weer normaal

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) constateert dat de waterstand in de
Overijsselse Vecht normale waarden heeft bereikt. De hoge waterstand in de Vecht
zorgde afgelopen dagen voor aangescherpte aandacht van het waterschap. Dat deed
het waterschap door de dijk twee maal daags de inspecteren. Deze inspectie is niet
meer nodig.

Het waterschap heeft afgelopen week twee maal daags de dijken geïnspecteerd, waarvan
twee dagen met hulp van ruim honderd vrijwillige dijkwachters. Een aantal maatregelen is
getroffen, daar waar dat nodig was. Aankomende week kan het waterschap deze maatregelen
opheffen. Het gaat daarbij om het verwijderen van de twee ‘dijkenpleisters’ en zandzakken, die
op een paar locaties zijn aangebracht. Later in het voorjaar zal het aangespoelde drijfvuil
verwijderd worden. Dat drijfvuil bestaat met name uit natuurlijk afval, zoals takken en bladeren.

Kanalen, weteringen en sloten

Naast de waterstand in de Vecht, zijn ook de waterstanden in de sloten, weteringen en
kanalen in het werkgebied van het waterschap terug naar een normale waterstand. Doordat de
grond verzadigd is, kunnen er kleine schades zijn opgetreden, zoals lokaal ingezakte
waterkanten. Zodra benodigd materieel op locatie kan komen, en niet wegzakt in de natte
gronden, worden deze schades hersteld.

Gerelateerde artikelen

Back to top button