KabelkrantNieuws uit ZwolleVerkeer

Verkeersonderzoek Haesterbroekweg

De gemeente Zwolle vind het belangrijk dat Hessenpoort bereikbaar en toegankelijk is. Ook vindt ze de verkeersveiligheid en leefbaarheid belangrijk. Hiervoor voert men regelmatig verkeersonderzoeken uit. Dit doet ze om problemen op deze vlakken boven tafel te krijgen. Zo kunnen ze gepaste maatregelen nemen. Deze onderzoeken kunnen bijvoorbeeld bestaan uit verkeersmetingen en camera onderzoeken. Het volgende onderzoek start binnenkort:

Camera onderzoek

De aansluiting A28 – N340 is gewijzigd. De route van en naar de Ordelseweg is hierdoor veranderd. Het idee bestaat dat er veel (doorgaand) verkeer rijdt op de Haersterbroekweg dat hier niet hoort te rijden. Vooral tussen bedrijventerrein Hessenpoort en Hasselt. Met camera onderzoek wil men hier een beter kijk op krijgen. Het doel is om inzicht te krijgen in de intensiteit op de Haersterbroekweg en het aandeel doorgaand verkeer.

De meetperiode start op dinsdag 20 september. Op 19 september hangt men de camera’s op. Dit gebeurt op de volgende plekken:
Camera 1: Haersterbroekweg aan de noordzijde van het kruispunt Haersterbroekweg – Lichtmisweg,
gericht op het kruispunt. Alleen het verkeer van of naar de Haersterbroekweg slaan we op in het systeem;
Camera 2: Haersterbroekweg aan de zuidzijde van het kruispunt Boerweg – Verkavelingsweg, met het zicht op het wegvak.

Alle wettelijke eisen over de privacy neemt de gemeente hierbij in acht.

Telslang

De Haersterbroekweg vormt een verbinding tussen Hessenpoort en Hasselt. Parallel aan deze weg loopt de route De Doornweg / Verkavelingsweg die ook van Hessenpoort naar Hasselt loopt. Men plaatst hier een telslang. Dit doet men om inzicht te krijgen in de intensiteit op deze route. Het gaat om de Verkavelingsweg ten zuiden van de Boerweg. De telslang geeft geen inzicht in het percentage doorgaand verkeer. Het geeft inzicht in hoe het verkeer rijdt en hoe dit zich verhoudt tot de Haersterbroekweg. De telslang plaatst men op 19 september.

Privacy camera onderzoek

De gemeente legt geen persoonsgegevens vast van de voertuigen die langs komen. De videobeelden verwijdert ze weer. Dit gebeurt na afronding van het project. Dit heeft te maken met de AVG-wetgeving. De gemeente Zwolle houdt zich aan de voorschriften die in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat omgeschreven. In dit geval gaat de gemeente daar op deze manier mee om:

Aan de Autoriteit Persoonsgegevens vraagt ze toestemming aan. Dit doet ze voor de manier waarop Zwolle met het verwerken van de gegevens omgaat.

Voordat de gegevens verzameld en verwerkt worden is het verplicht om een gegevenseffectbeoordeling te maken. Dit is verplicht bij het gebruiken van APNR- camera’s. Een computerprogramma onderzoekt de beelden. De belangrijke gegevens worden daar uitgefilterd. Denk hier bijvoorbeeld aan het soort vervoersmiddel. Is het een auto, bestelbus of vrachtwagen? En het moment waarop deze de camera voorbij rijdt. De gemeente kan daaruit geen persoonsgegevens halen of deze gebruiken als middel om verkeersovertredingen vast te stellen.

Voor de fiets- en telsensoren geldt het volgende. De beelden van de camera’s zijn zo slecht zijn dat er geen gezichten te herkennen zijn. Ook andere persoonskenmerken zijn niet te zien. Voor alle beelden geldt dat medewerkers van de gemeente Zwolle geen toegang tot de beelden hebben. De gemeente Zwolle krijgt alleen het verslag waarin de gegevens verwerkt zijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button