flankerend beleid

Politiek & Opinie

Van afvalcoaches tot zwerfvuilruimers

Het afvalbeleid gaat binnenkort samen met zogenaamde flankerende maatregelen, zoals afvalcoaches en minimabeleid. Het is zaak dat de hoeveelheid restafval…

Meer
Back to top button