Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Van afvalcoaches tot zwerfvuilruimers

Flankerend beleid bij nieuw Grondstoffenplan

Zwolle – Het afvalbeleid gaat binnenkort samen met zogenaamde flankerende maatregelen, zoals afvalcoaches en minimabeleid. Dat zegt wethouder William Dogger tegen de gemeenteraad van Zwolle. Het is zaak dat de hoeveelheid restafval van Zwolse inwoners vanwege de milieubelasting wordt teruggebracht naar 100 kg per inwoner per jaar en een volledige circulariteit in 2050. Er zijn echter doelgroepen waarvoor dit moeilijk is, bijvoorbeeld minima en mensen die gebruik maken van luiers of incontinentie-materiaal. Deze krijgen een regeling.

Waar liggen de maatregelen

Minima krijgen een ontheffing van het vaste en variabele deel van de afvalstoffenheffing; Luiers en incontinentiemateriaal worden gratis gescheiden ingezameld via verzamelcontainers met toegangscontrole. Dit betekent dat de verzamelcontainers met de milieupas geopend kunnen worden; Alle inwoners (jong en oud) met medisch afval – na aanmelding wordt op afspraak het medisch afval bij de huishoudens gratis opgehaald door ROVA; Afvalbakadoptanten en zwerfvuilruimers krijgen een extra gratis pasje dat toegang geeft tot ondergrondse restafvalcontainers om zich gratis van het zwerfvuil te kunnen ontdoen; De afvalcoaches helpen, indien gewenst, inwoners bij het aanbieden en scheiden van grondstoffen. De inzet van afvalcoaches leidt naar verwachting tot een betere scheiding en betere kwaliteit van de grondstofstromen. Hierdoor worden minder partijen grondstofstromen afgekeurd.

2023

Komende maanden worden de maatregelen verder uitgerold, zodat per 1-1-2023 alles klaar is voor de invoering van een tarief op restafval in combinatie met de betreffende flankerende maatregelen. De effecten van het flankerend beleid worden gemonitord door de gemeente. De resultaten neemt men mee in de evaluatie die men na een jaar aan de gemeenteraad voorlegt.

Gerelateerde artikelen

Back to top button