KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Suïcide raakt ons allemaal | Ik help mee met de GGD

Zwolle – Deze week is het Wereld Suïcide Preventie Week en vraagt GGD IJsselland extra aandacht voor suïcidepreventie. Het thema is dit jaar: “Suïcide raakt ons allemaal | Ik help mee”. Deze week delen mensen en organisaties hun verhalen en activiteiten en laten ze zien hoe ze meehelpen. Ook vanuit GGD IJsselland zet men zich in voor suïcidepreventie. Marleen Engelbarts, adviseur publieke gezondheid en Astrid Schulting, directeur publieke gezondheid vertellen hoe ze dit doen en waarom dit zo belangrijk is.

Wat doet GGD IJsselland aan suïcidepreventie

Marleen: “Dit doen we momenteel met ons regionale project ‘Zelfmoord: praat erover!’. Erover praten is de eerste stap, hoe moeilijk dat soms ook is. In onze publiekscampagne staat dit dan ook centraal, bijvoorbeeld bij de fototentoonstelling en de 1K Z1E J3 bankjes.” Daarnaast blijven we de training tot gatekeeper* onder de aandacht brengen bij onze netwerkpartners en zorgen we ervoor dat onze eigen medewerkers geschoold zijn.

Roadtrip fototentoonstelling

Marleen: “We hebben een fototentoonstelling ontwikkeld die verschillende risicogroepen van suïcide in beeld brengt. Die tentoonstelling reist door de regio en is te bekijken op openbare, drukbezochte plekken, zoals bijvoorbeeld bij markten, scholen, cultuurhuizen, jongerencentra, bibliotheken, ziekenhuizen en op het Bevrijdingsfestival. Bij elke start in een nieuwe gemeente gaan we samen met onze netwerkpartners met bezoekers in gesprek over gedachten aan zelfdoding.”

“Het vraagt wel een proactieve houding om in gesprek te gaan en de fototentoonstelling is een mooie manier om het gesprek te starten. We horen bijvoorbeeld verhalen van mensen die zelf worstelen met suïcidale gedachten, ouders die zich zorgen maken over hun kind, naasten en nabestaanden. Ik merk dat ik elke keer weer ontzettend geraakt word door de verhalen en de openheid van mensen. Ik hoor ook vaak terug dat mensen het zo fijn vinden om hun verhaal te kunnen doen. En dat is juist zo belangrijk.”

De fototentoonstelling is de komende periode bij het Isala in Zwolle, in Zwartewaterland en in Steenwijkerland te zien. Kijk op www.ggdijsselland.nl/roadtrip voor meer informatie en de data/locaties.

1K Z1E J3 bankjes

Marleen: “Ook de 1K Z1E J3-bankjes zijn een mooie en laagdrempelige manier om het onderwerp opnieuw en blijvend onder de aandacht te brengen. Er staan in totaal al veertig 1K Z1E J3-bankjes in onze regio en daar komen nog steeds nieuwe bankjes bij. Zo staat er in iedere kern van de gemeente Hardenberg een bankje en in de gemeente Staphorst zijn ze dit ook van plan. In Raalte hebben ze rond het plaatsen van de plaquette op de bankjes verschillende interviews afgenomen op de bankjes en een aantal bijeenkomsten georganiseerd over dit thema. Met als doel om er meer met elkaar over in gesprek te gaan. Daar is uiteindelijk een gespreksgroep uit ontstaan van mensen die met elkaar blijven praten over suïcidale gedachten. Een soort zelfhulpgroep dus. Het is heel mooi dat zoiets is voortgekomen uit het plaatsen van een plaquette op een bankje.”

Marleen: “En daar doen we het natuurlijk voor. We willen met die bankjes dat het onderwerp bespreekbaar blijft en dat mensen elkaar vragen hoe het nu écht gaat. Maar veel mensen vinden het lastig om erover te praten. Via de QR-code op de bankjes komen mensen op de website van Stichting 113. Daar vinden ze heel praktische tips hoe ze zo’n gesprek kunnen aangaan. We hopen op die manier te bereiken dat mensen die zich zorgen maken om een ander weten wat ze moeten doen en tegelijkertijd mensen die zelf worstelen met suïcidale gedachten een opening te bieden om erover te praten.”

Samen met gemeenten en partners

Astrid: “We doen dit als GGD natuurlijk niet alleen. Ik vind het mooi om te zien hoe het netwerk** rond suïcidepreventie in onze regio de afgelopen jaren gegroeid is. Zo zijn alle ziekenhuizen in onze regio 113-netwerkpartner. Goed om te zien dat gemeenten en partners zich verbinden en zich inzetten om suïcide te voorkomen. En dan sinds dit jaar niet meer als een tijdelijk project, maar met structurele inzet van gemeenten, partners en GGD.”

Marleen: “De GGD heeft nu meer de rol van aanjager, inspirator en verbinder. We kijken waaraan behoefte is en wat eventueel gezamenlijk kan worden gedaan. Want suïcidepreventie is niet een onderwerp van alleen de GGD of de GGZ. Het gaat ons allemaal aan en iedereen kan er dus mee aan de slag. Naast de andere activiteiten in de komende periode, organiseren we op 23 november een regionale netwerkbijeenkomst.”

Suïcide raakt ons allemaal

In 2022 maakten 1916 mensen een einde aan hun leven, gemiddeld 5 per dag. Elke zelfdoding raakt ongeveer 135 mensen. Suïcide raakt ons allemaal. Je kunt zelf te maken krijgen met suïcidale gedachten of iemand tegenkomen in je omgeving die hiermee worstelt. Door aandacht te hebben voor elkaar én suïcide bespreekbaar te maken, kunnen we suïcide helpen voorkomen.

Help jij ook mee?

Ook jij kunt laten zien dat we meer moeten doen om suïcide te voorkomen, door anderen te vertellen dat suïcide ons echt allemaal raakt. Deel ook je foto in het campagnekader op social media en kijk op www.samenmindersuicide.nl wat jij nog meer kunt doen om suïcide te helpen voorkomen.

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

*In de gatekeepertraining leer je hoe je suïcidale gedachten bespreekbaar maakt, hoe je de veiligheid inschat en de ander kan stimuleren om hulp te zoeken.

** Suïcidepreventie Actienetwerk (SUPRANET)

Bron
ggd ijsselland

Gerelateerde artikelen

Back to top button