Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Hervormd Weeshuis deelt 66 duizend euro uit aan Zwolse jeugdprojecten

Zwolle – Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle start het jaar 2019 met het uitdelen van geld aan twintig Zwolse jeugdprojecten. De stichting wint de laatste jaren aan naamsbekendheid binnen Zwolle en dat is te merken aan de hoeveelheid aanvragen die zij te verwerken krijgt de laatste tijd.

Vernieuwing en vergroening schoolpleinen

De laatste jaren ontvangt het Weeshuis steeds meer aanvragen van basisscholen voor vernieuwing en vergroening van hun speelplein. Dit past uitermate goed binnen de doelstelling van de stichting, zeker als ook buurtkinderen gebruik kunnen maken van het speelplein. Onder andere Vrije School Michael en De Toonladder in Holtenbroek, De Aquamarijn in Diezerpoort, De Smaragd in Dieze, Het Mozaïek en Jenapleinschool in Assendorp, Talentum in Ittersum, De Duyvencamp in Berkum en De Zevensprong in Stadshagen hebben in de afgelopen jaren hun weg gevonden naar het Weeshuis en konden op een bijdrage rekenen. De Twijn in Berkum en De Aquarel in Aa-landen krijgen deze ronde  financiële steun krijgen voor de vernieuwing van hun speelplein.

Algemeen jeugdwerk

Wat algemeen jeugdwerk betreft, steunt het Weeshuis twee projecten op Koningsdag. Buro Ruis krijgt een bijdrage voor het kinderprogramma tijdens de Rollerdisco en Stichting Oranjepret ontvangt een bijdrage voor de kinderactiviteiten in Park Eekhout. Daarnaast ontvangt Stichting Kind in Beeld een bijdrage voor het Grote Zomerfeest voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

Cultuur

In de categorie Cultuur honoreerde Het Weeshuis de aanvragen van Bevrijdingsfestival Overijssel en Zwolle Unlimited. Beide ontvangen ook dit jaar weer een bijdrage voor het kinder- en jongerenprogramma. Daarnaast ontvangt TEN Producties een bijdrage voor de voorstelling Stigma, Musica Michaelis voor het Midzomernachtconcert op Haerst en Meander Bigband voor de aanschaf van een vrachtauto voor het vervoer van instrumenten naar concerten. De Stad Verbeeldt krijgt financiële steun voor ateliers en werklabs voor jongeren op het gebied van storytelling in fotografie, beeld en geluid en Manifestatie Poetry Circle voor hun jaarlijkse manifestatie in poppodium Hedon. Theatergroep De Jonge Honden ontvangt een bijdrage voor de voorstelling Theater na de Dam. Muziekvereniging Excelsior krijgt financiële steun voor het muzikale IJsseljeugdfestival, Kinderkoor Konstantijn voor ‘Jouw lied op een echt podium!’ en Stichting Muziek met een Plus in de Hoofdhof voor de gratis entree tot 16 jaar en de dansact tijdens het Pucinella Concert van het Britten Jeugd Strijkorkest.

Onderwijs

Op het gebied van onderwijs steunt het Weeshuis de reis van zestien leerlingen van het Celeanum die meedoen aan het Challenger Event in Rotterdam.

Sport

In de categorie sport ontvangt een veelbelovende jonge karateka een bijdrage voor zijn internationale reizen ter voorbereiding op het EK en WK karate.

Kerkelijk werk

In de categorie kerkelijk werk betaalt het Weeshuis mee aan de reis van de groep jongeren van #DurftereizenAfrika van de Christelijke Gereformeerde Kerk die ontwikkelingswerk gaan doen in Malawi en aan het evenement ‘Happening Zwolle’ van de Christelijke Studentenvereniging Ichthus.

Fysieke weeshuizen behoren al tientallen jaren tot het verleden in Nederland. Tot 1953 had Zwolle nog één weeshuis dat onderdak bood aan ouderloze kinderen. De door dit weeshuis verworven bezittingen zijn daarna overgegaan in stichting Het Hervormd Weeshuis.

Het bestuur van de stichting zet de jaarlijkse netto-opbrengsten van deze bezittingen in om initiatieven in Zwols jeugd- en jongerenwerk een financieel steuntje in de rug te bieden.

Gerelateerde artikelen

Back to top button