Nieuws uit ZwolleVerkeerVoorpagina

Geen afsluiting Menistenbrug maar een fietsstraat?

Zwolle – Dat er wat gedaan moet worden aan de hardrijders op de Turfmarkt en de Bagijnesingel in Zwolle, daar waren de buurtbewoners het woensdagavond wel over eens. Maar dat daarvoor pas in 2024 gestart zou kunnen worden met mogelijk een fietsstraat en verkeersbelemmerende maatregelen dat duurde voor sommigen wel heel erg lang. Een enkele buurtbewoner dacht dan ook met weemoed terug aan de rustige tijd dat de Menistenbrug was afgesloten omdat de watertoren werd verbouwd.

Woensdagavond werd er door de gemeente Zwolle een inloopavond georganiseerd. De gemeente presenteerde tijdens deze avond de uitkomsten van het onderzoek: ‘Moet de Menistenbrug wel of niet afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer’. Die vraag kent een lange voorgeschiedenis van een brug die open was, dicht ging, weer open was, weer dicht ging en daarna weer open moest.

Sluipverkeer?

Vanwege werkzaamheden is de Menistenbrug in 2017 tijdelijk afgesloten geweest voor gemotoriseerd verkeer. Nadat hier positieve geluiden over kwamen diende de politiek een motie in om deze afsluiting definitief te maken. ‘Om het sluipverkeer tegen te gaan en voor de veiligheid van de fietsers.’ De motie werd aangenomen. Een draagvlakonderzoek onder buurtbewoners wees uit dat 60% voor was en 40% tegen afsluiting. De brug ging daarom eind 2018 definitief  dicht voor autoverkeer.

Niet tot ieders tevredenheid. Tientallen buurtbewoners en een huisartsenpraktijk maakten bezwaar.  Het verkeersbesluit werd ingetrokken en de gemeente beloofde te komen met een verkeersonderzoek en meer te overleg met de buurt.

Turfmarkt met op achtergrond de Menistenbrug – Foto © Matthijs van Os

Fietsstraat en verkeersbelemmerende maatregelen

Woensdagavond was het, na twee stille coronajaren, zover en kon de uitkomst van het verkeersonderzoek worden gepresenteerd. Wat bleek; ‘De situatie bij de Menistenbrug (verkeersdrukte, ongevallen etc.) is niet anders dan op vergelijkbare plekken in Zwolle. Ook is er op basis van de onderzoeksgegevens geen sprake van (aanzienlijk) sluipverkeer.’ Afsluiting van de brug voor autoverkeer is, volgens de gemeente, dan ook geen passende maatregel. Ze adviseert wel om maatregelen te treffen tegen de hardrijders op de Turfmarkt en Bagijnesingel zodat fietsers er veilig kunnen fietsen. Hoe? Dat zou dan moeten gebeuren door van de Turfmarkt een fietsstraat te maken en op de Bagijnesingel verkeersbelemmerende maatregelen te nemen.

Hardnekkige groep hardrijders

Dat er hard wordt gereden was wel bekend bij de omwonenden van de Turfmarkt. “Niet van de automobilisten die naar de parkeerplaats rijden maar van een groepje hardnekkige hardrijders die het leuk vinden om met hoge snelheid over de Turfmarkt te racen”, vertelt een bewoner op de inloopavond. Hij heeft al meerdere keren geprobeerd om deze hardrijders tegen te houden. Niet fysiek maar door met de hand een gebaar te maken dat de snelheid omlaag moet. Zonder resultaat maar wel met agressie van de hardrijders tot gevolg. Ook een andere bewoner maakt zich grote zorgen over de hardrijders. “Onlangs ging het al een keer bijna helemaal mis, het had een dodelijk ongeval kunnen zijn’.

 

Turfmarkt – Foto © Matthijs van Os

30 kilometer zone en handhaven

Er kwam dan ook de roep uit de zaal om niet nog eens twee jaar te wachten, tot in 2024 een fietsstraat en wat drempels zijn aangelegd, maar nu gelijk actie te ondernemen. “Zet er maar een bord neer van 30-kilometerstraat en laat ze maar handhaven. Ze hebben namelijk ook alle tijd om boetes uit te delen op de parkeerplaats aan de Turfmarkt. Dan is dit een kleine moeite!’ Zo pleitte een bewoner. Of dit gaat gebeuren is niet bekend. Op basis van het onderzoeksdocument en de ingekomen reacties zal het college een besluit nemen over de kwestie.

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button