EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben voornemen om de ov-concessie IJssel-Vecht in te trekken

Zwolle – De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben het voornemen om de ov-concessie IJssel-Vecht in te trekken. Na juridisch onderzoek hebben de provincies geconstateerd dat bij de aanbesteding door Keolis opzettelijk onjuiste informatie is verstrekt. Het voorgenomen besluit heeft grote gevolgen voor de provincies en voor Keolis. De provincies geven aan dat vals spel niet kan. Integer handelen en je aan de regels houden zijn basisprincipes waar niet aan getornd mag worden.

Reiziger voorop

De concessie IJssel-Vecht gaf Keolis het recht om het busvervoer te verzorgen in delen van Overijssel, Gelderland en Flevoland; voor de Veluwe en Midden Overijssel vanaf 13 december 2020, voor Lelystad per 4 september 2021 en voor IJsselmond vanaf 10 december 2023. De reiziger staat voor de provincies voorop en moet erop kunnen rekenen dat de bus blijft rijden. Daarom werken de provincies hard aan noodmaatregelen om het busvervoer vanaf december te laten doorgaan. Hoe dit er precies uit gaat zien onderzoeken de provincies nu.

Definitief besluit

Het definitieve besluit of de gunning wordt ingetrokken wordt eind juli genomen. Keolis heeft nu de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen het voorgenomen besluit. Het intrekken van de gunning IJssel-Vecht aan Keolis is vooralsnog de enige maatregel. Het voorgenomen besluit om de gunning in te trekken levert op dit moment geen belemmeringen op voor andere lopende concessies met Keolis.

Gerelateerde artikelen

Back to top button