Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Bijeenkomst IJsseldijk Zwolle – Olst

9 april 2019-19:00 - 21:00

Gratis

Voor het versterken van de IJsseldijk van Zwolle tot Olst is een concept-Voorkeursalternatief (concept-VKA) bekend. In dit concept-VKA staat welke maatregelen het beste genomen kunnen worden om de dijk te versterken. Het project IJsseldijk Zwolle-Olst is onderdeel van het landelijke Deltaplan Waterveiligheid (Hoogwaterbeschermingsprogramma). Het waterschap wil over dit concept-VKA de komende weken in gesprek met de inwoners van Olst, Wijhe, Herxen en Zwolle. Op 9 april is er een inloopbijeenkomst. Iedereen is van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur.

Concept-Voorkeursalternatief is klaar

In 2017 is het waterschap een project gestart om de dijk weer te laten voldoen aan de veiligheids-normen. Dankzij de inbreng van veel betrokkenen en belanghebbenden zijn verschillende alternatieven onderzocht. Hierbij zijn de invloed op de omgeving, technische voor- en nadelen en kosten in beeld gebracht en afgewogen. Voor een groot deel van de IJsseldijk bestaat het voorstel uit een binnendijkse dijkversterking en een verticale pipingoplossing. Alle woningen en objecten met beschermde status in het plangebied worden behouden. In de reactieperiode verzamelt het waterschap alle reacties op het voorstel. Het Algemeen Bestuur van WDODelta stelt in het najaar het definitieve Voorkeursalternatief vast. Na die vaststelling start de planuitwerkingsfase, waarin het voorkeursalternatief in meer detail wordt uitgewerkt tot een definitief plan.

Hoe denkt u erover?

Het waterschap is benieuwd wat de bewoners van het voorstel vinden en nodigt iedereen daarom uit om te reageren. Het concept-VKA staat op de projectwebsite. Reageren kan via de website en/of tijdens de inloopbijeenkomsten.

Inloopbijeenkomst

Bewoners en belangstellenden kunnen binnenlopen wanneer men wil. Elk half uur is er een presentatie over het project en het voorstel voor het concept-VKA. Iedereen is van harte welkom. Er is ruim de tijd voor gesprek en het stellen van vragen.

Meer weten?

Meer informatie over het project en het concept-VKA leest u op de website van het waterschap. Tijdens de inloopbijeenkomsten is het concept-VKA ook analoog te bekijken. Reageren kan via het reactieformulier op de website. Reacties die voor 7 mei binnenkomen worden meegeven aan het algemeen bestuur als context voor de besluitvorming.

Een veilig Nederland met sterke dijken en ruimte voor rivieren

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We willen een volgende grote overstroming vóór zijn. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Dit project IJselijk van Zwolle-Olst is onderdeel van 1.100 km dijken, die die de waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar versterken: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.

Info concept-VKA

Gegevens

Datum:
9 april 2019
Tijd:
19:00 - 21:00
Kosten:
Gratis
Evenement Categorie:
Evenement Tags:

Locatie

SIO Zwolle
Thorbeckelaan 2
Zwolle,
+ Google Maps
Back to top button