Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleRegio

Dijken inspecteren op schades en kwetsbare plekken

Zwolle – Om te controleren hoe de dijken de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden
nodig zijn, start Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) maandag 30 september met
de zogeheten dijkschouw. Dit is historisch vakjargon voor het inspecteren van dijken. Ook wordt
bij deze jaarlijkse inspectie bekeken of (delen van) dijken goed zijn onderhouden door eigenaren
en andere onderhoudsplichtigen. In het werkgebied van WDODelta ligt in totaal 1000 kilometer
dijken en kades.

Dijken krijgen alle weersomstandigheden ‘over zich heen’. Van veel regen en hoogwater tot lange
periodes van droogte of vorst. Om de dijken in goede conditie te houden, controleert het waterschap
ieder jaar zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe
de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Op die
manier kan het op tijd schades te herstellen.

Verplichte werkzaamheden

Alle onderhoudsplichtigen en eigenaren van dijken, moeten aan een aantal eisen voldoen. Zijn de
aanwezige begroeiingen, de grasmat en de oeverbegroeiingen bijvoorbeeld goed onderhouden?
Daarnaast mogen op de dijken geen distels, ridderzuring en andere ongewenste kruiden groeien en
wordt gecontroleerd of zand, hout, afval en overige voorwerpen zijn verwijderd. Ook het egaliseren van
molshopen en het verwijderen van wortels van opkomende begroeiing van bomen en struiken horen
hierbij. Daarnaast is het voor de sterkte van de dijken belangrijk dat wild, mollen en andere dieren die
schade kunnen, worden bestreden. Voor het overgrote deel voert het waterschap deze werkzaamheden
zelf uit, omdat het eigenaar is van de meeste dijken in het werkgebied.

Toetsing

Naast de halfjaarlijkse dijkencontrole toetst het waterschap elke 12 jaar de kwaliteit van de dijken
grondig volgens de regels van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Steeds worden nieuwe
methoden in de toetsing verwerkt, waardoor het waterschap de dijken volgens de nieuwste inzichten
beoordeelt. Zo weten de dijkinspecteurs waar verbeteringen nodig zijn en welke prioriteit ze moeten
krijgen. Door de voortdurende wisselwerking tussen toetsen en verbeteren blijven de dijken op orde.

Meer bekijken
💬 WhatsApp ons! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06-22461723 of stuur een mail: rtvfocuszwolle@gmail.com
Back to top button