Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

AZC Zwolle gepland voor eerste kwartaal 2017 – Alle ins & outs

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft zojuist bevestigd dat het gebouw van het Waterschap Groot Salland de meest geschikte plek is voor een asielzoekerscentrum in Zwolle. Het toekomstige AZC moet opvang bieden aan maximaal 800 vluchtelingen voor een periode van maximaal 15 jaar. De verwachting is dat de opvang in het eerste kwartaal van 2017 open kan. Maar eerst wordt de mogelijke komst van het AZC besproken met omwonenden en mag de gemeenteraad uiteindelijk definitief besluiten.

6 locaties onderzocht

De waterschapslocatie op bedrijventerrein Oosterenk is als laatste overgebleven uit in totaal 6 opties. De andere mogelijke locaties waren de tijdelijke units op het Hanzeland (direct achter het oude Ecodrome), het oude Hanzebad, de Beers locatie waar Scania de vrachtwagens stalt, De Tippe in Stadshagen en de oude WEZO locatie de Herfte. Het waterschapsgebouw bleek het beste te voldoen aan de criteria van beschikbaarheid, betaalbaarheid, bruikbaarheid en afstand tot voorzieningen.

Nieuwbouw appartementen

Het nieuwe AZC gaat gebruik maken van het bestaande gebouw van het Waterschap. Maar er wordt ook nieuw gebouwd. De kantoren van het COA, de recreatieve voorzieningen en de les- en computerlokalen komen in de gebouwen 1 en 2 (op de kaart). Gebouw 3 wordt afgebroken en samengevoegd met terrein A tot het woongedeelte. Hier vindt nieuwbouw plaats van appartementengebouwen met drie woonlagen. Deze zijn onderverdeeld in woonunits voor 8 personen met eigen keuken, 2 slaapkamers en een douche en wc.  Terrein B krijgt een recreatiebestemming voor de bewoners. Gedacht kan worden aan een speeltuin voor de kinderen en een sportveld. Tussen het gebouwencomplex en het speelterrein ligt een fietspad. De COA betaalt de aankoop, de realisatie en het volledige onderhoud van het complex.

Bewoners

In eerste instantie is er plaats voor 600 bewoners. Na de sloop van de waterzuiveringsinstallatie op het terrein in 2018 worden dit er maximaal 800. Het AZC is een opvang voor gezinnen. Dit in tegenstelling tot de noodopvang in Zwolle waar met name mannen werden opgevangen. Een gemiddeld AZC heeft ongeveer 40 nationaliteiten in de opvang zitten maar het gros komt op dit moment uit Syrië, Iran, Irak en Afghanistan.

Scholen

Op het AZC terrein is geen school. Kinderen in de basisschool leeftijd zijn daarom aangewezen op de scholen in de buurt. In totaal gaat het om 60 basisschool kinderen die waarschijnlijk naar 3 basisscholen in de buurt gaan. Voor het voortgezet onderwijs gaat het om ongeveer 30 jongeren tot 18 jaar.

Veiligheid

Net als voor de noodopvang in de IJsselhallen zal ook voor het permanente AZC een beheersplan worden opgesteld. Dit om de veiligheid goed te bewaken. Dit houdt ondermeer in dat er een algemeen nummer komt waar incidenten direct gemeld kunnen worden. De omliggende bedrijven en organisaties worden hier ook in betrokken. Buiten het terrein bewaakt de politie de veiligheid. Binnen de muren is het COA hiervoor verantwoordelijk. Naast de dagelijkse begeleiding van de bewoners is er ook 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiliging aanwezig. Beveiligingsbedrijf Trigion wordt hiervoor ingezet. In totaal lopen er ongeveer 30 tot 40 medewerkers rond die zich bezig houden met begeleiding. Eventuele problemen worden ook door deze medewerkers gesignaleerd en opgepakt. Waarschijnlijk zullen COA mensen ook regelmatig buiten het terrein rondlopen om de situatie te boordelen. Dit werd ook gedaan bij de noodopvang waarbij de buurtbewoners wisten wie ze konden aanspreken als er wat aan de hand was.

Dagbesteding en leefgeld

De bewoners van het toekomstige AZC krijgen zakgeld en geld om te eten. Dit is minder dan het bedrag dat een bijstandsgerechtigde krijgt. Het leefgeld krijgen ze van de COA en komt van de rijksoverheid.

Informatiebijeenkomst

Maar voordat alles zover is willen de gemeente Zwolle en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de voorkeurslocatie bespreken met omwonenden en andere belanghebbenden. Dit wordt gedaan op een informatiebijeenkomst  op woensdag 20 januari a.s. tussen 19.30 (vanaf 19.00 uur inloop) -21.30 uur in het IJsseldelta Center (PEC stadion). Omwonenden, bedrijven, instellingen in de omliggende buurten en overige geïnteresseerden kunnen naar de bijeenkomst toe. Vragen en zorgen die er leven op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid worden zorgvuldig meegenomen in een beheersplan.

Vervolg

Op basis van alle verkregen informatie wil het college het locatieonderzoek in februari 2016 afronden en  komen tot een voorstel aan de gemeenteraad voor definitieve besluitvorming. Stemt de gemeenteraad in met het voorstel een azc te ontwikkelen op de waterschapslocatie dan kan, in afstemming met belanghebbenden uit de omgeving, een beheerplan gemaakt worden en kan het azc in het eerste kwartaal van 2017 open.

Meer info

 

 

 

 

&n

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren