EconomieKabelkrantNieuws uit Zwolle

Ontwerpbestemmingsplan Hessenpoort 3 ter inzage

Zwolle – Er is een aanhoudende vraag naar en interesse voor de (uitgifte van) kavels op bedrijventerrein Hessenpoort. Op 7 maart 2022 heeft de raad besloten in te stemmen met het ontwikkelen van Hessenpoort 3. Het ontwerpbestemmingsplan voor dit gebied is klaar en hiermee gaat de bestemmingsplanprocedure van start. Vanaf 14 juli 2022 legt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage.

Het indienen van een zienswijze kan tot en met 24 augustus 2022. Na deze periode worden de ingediende zienswijzen verwerkt en stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.

Veel interesse voor bedrijfsruimte op Hessenpoort

Het gaat goed met de uitgifte op Hessenpoort. Momenteel is er op bestaand Hessenpoort geen ruimte voor meer voor nieuwe activiteiten. De kavels bevinden zich in de fase van verkenning, reservering of realisatie. Door een besluit te nemen over het bestemmingsplan van Hessenpoort 3 kan er begonnen worden met de voorbereiding van de fysieke werkzaamheden. In Hessenpoort 3 kunnen ontwikkelingen van 2500 m2 tot 1 hectare terecht. Naar verwachting kan er in de tweede helft van 2024 gestart worden met de daadwerkelijke uitgifte van kavels in dit gebied.

Verruiming geluidzone Hessenpoort

Als gevolg van de uitbreiding van het bedrijventerrein met Hessenpoort 3 wordt de bestaande geluidzone voor het industrieterrein verruimd. Een geluidzone rond een industrieterrein kan alleen worden verruimd bij vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. Dit is het ontwerpbestemmingsplan parapluplan Hessenpoort, geluidzone. Dit ontwerp plan ligt gelijk met het bestemmingsplan Hessenpoort 3 ter inzage. Het plangebied ligt ten zuidwesten van het toekomstige bedrijventerrein Hessenpoort 3.

Tweede verbinding

Onderdeel van de ontwikkeling van Hessenpoort 3 is de aanleg van een tweede verbinding. De kruisingen van de Mindenstraat met de Bentheimstraat en de Holsteinstraat met de Bohemenstraat worden via een ovatonde met elkaar verbonden tot 1 grote kruising.

Zienswijze

U kunt uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan voor Hessenpoort 3 en het  parapluplan Hessenpoort, geluidzone. Daarvoor dient u uw zienswijze in bij de gemeenteraad. Het indienen van een zienswijze kan schriftelijk of mondeling. Gedurende zes weken, tot en met 24 augustus 2022, kan iedereen een zienswijze kenbaar maken. Na deze periode worden de ingediende zienswijzen verwerkt en meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming. De plannen zijn vanaf 14  juli te raadplegen op

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0193.BP21004-0003Uitbreiding, 

en

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0193.BP21009-0003

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan geeft aan waarvoor de grond in een bepaald gebied gebruikt mag worden en wat er gebouwd mag worden. Het bestemmingsplan bepaalt dus of op een bepaalde locatie bijvoorbeeld een woning, winkel of bedrijf is toegestaan. Het bestemmingsplan geldt voor iedereen: voor inwoners, maar ook voor bedrijven en voor de gemeente zelf.

Over Topwerklocatie Hessenpoort

Hessenpoort huisvest verschillende toonaangevende bedrijven. Het bedrijventerrein is met zijn ligging direct aan de A28 uitstekend bereikbaar en toekomstbestendig. Het heeft een eigentijdse uitstraling, een kwalitatief hoogwaardige inrichting en een actieve ondernemersvereniging. Innovatie en duurzaamheid staan er hoog in het vaandel. Er is in en buiten de stad veel belangstelling voor deze toplocatie. Ga voor meer informatie naar www.zwolle.nl/hessenpoort

Gerelateerde artikelen

Back to top button