Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

CDA pleit voor blijverslening voor senioren

Het CDA Zwolle pleit voor de invoering van de ‘Blijverslening’. Deze lening moet er voor zorgen dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in Zwolle.  Het CDA zou Zwolle graag als pilotgemeente zien.

Langer zelfstandig blijven wonen

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn ) heeft een zogeheten ‘Blijverslening’ in de maak waarmee ouderen hun huis levensloopbestendig kunnen maken. De overheid wil dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Ook veel ouderen willen dat graag.

Lening voor kleine aanpassingen

Daarvoor zijn relatief kleine ingrepen, tot 15.000 euro nodig: bijvoorbeeld een veilige douche, een inloopbad, of een slaapkamer op de begane grond. Dankzij zulke aanpassingen kan een verhuizing naar een aangepaste woning of verzorgingshuis worden voorkomen.  Ouderen met een klein pensioen zonder eigen geld krijgen echter geen financiering bij een bank: geen persoonlijke lening en zeker geen hypotheek, of een verhoging daarvan. Ondertussen is er vaak wel sprake van een forse overwaarde.

Aflossingsgeld weer besteden voor andere aanvragen

Het CDA vindt een ’Blijverslening’ daarom een goede oplossing. De lening wordt bij de verkoop van de woning afgelost uit de overwaarde. Hiermee kunnen weer andere aanvragen gefinancierd worden. De werking is vergelijkbaar met die van de succesvolle starterslening.

Gerelateerde artikelen

Back to top button