KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Lichte stijging dakloze jongeren in Zwolle

Zwolle – Uit een landelijk onderzoek van het Leger des Heils blijkt dat het aantal dakloze jongeren fors stijgt. In Zwolle is dat iets minder, maar nog wel een stijging. Dat blijkt uit de beantwoording van artikel 45 vragen van GroenLinks door wethouder Dorrit de Jong.

Aantal meldingen totaal zwerfjongeren (18-25 jaar)

2020: 81
2021: 89

2022 t/m oktober: 95

Het totaal meldingen van zwerfjongeren is een optelling van bankhoppers, jongeren die zich gemeld hebben bij de Herberg, jongeren in traject bij Limor of Leger des Heils en jongeren in onstabiele gezinssituaties die dreigen dakloos te raken. De wethouder heeft niet in beeld wie zich niet meldt of waarover een derde geen melding maakt.

Het college vindt het onaanvaardbaar dat er jongeren op straat slapen en in Zwolle zijn er nu voldoende opvangplekken. De uitstroom echter gaat nog niet snel genoeg. Volgens het landelijk beleid gaat het erom meer te gaan voor wonen dan voor opvang bij deze groep.

Projecten

Betaalbare huisvesting voor jongeren tot 23 jaar realiseren heeft voorrang. In de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis zijn tot nu toe de meeste projecten ook ontwikkeld voor jongeren. De gemengde woonvormen community 4.2. en Betje Wolffstraat en het Goeie Buur project zijn hier goede voorbeelden van. Jongeren die hier wonen komen vaak uit de jeugdzorg, Maatschappelijke Opvang, Beschermd wonen of een bankhop situatie. Ook de voorzieningen aan de Geert Grotestraat, de tweede community 4.2 en het flexwonen dragen bij aan meer mogelijkheden voor uitstroom voor deze doelgroep. Recent is het project Housing First Jongeren gestart. Op 16 januari start het project Onder de Pannen. Ook deze twee projecten kunnen bijdragen aan een oplossing voor de uitstroom van jongeren uit een situatie van dak- of thuisloosheid.

Jongeren onder de 23 hebben een wachttijd van ongeveer een jaar voor een woning. Daarnaast zijn passende, maatwerkgerichte vervolgtrajecten op het gebied van beschermd wonen of begeleid wonen nog onvoldoende beschikbaar. Er is de afgelopen jaren in toenemende mate een doelgroep met complexe problematiek in de
maatschappelijke opvang. Dat vergt tijd. Ook problematische schulden belemmeren de doorstroom.

Mogelijkheden

Naast de eerder genoemde voorbeelden is er een dependance van de Herberg geopend in de wijk voor economisch dakloze mensen. Is er een friendswoning (Vriendenhuis) bijna klaar voor in gebruik name en wordt de pilot wooncoach doorontwikkeld. Tevens is de inzet in de gebiedsontwikkelingen gemengde woonvormen
te verwezenlijken en zo dit aanbod uit te breiden.

Het beleid in Zwolle is op meerdere manieren erop gericht om te voorkomen dat mensen dak- of thuisloos worden. Zo worden in de contractering beschermd thuis wonen de jeugdhulpaanbieders gevraagd wat belangrijk is om mee te nemen in de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis, zodat minder jongeren dakloos raken na verblijf in de jeugdhulp of onnodig beschermd wonen omdat zij eigenlijk een huisvestingsvraag
hebben. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van het perspectief voor deze jongeren, en het normaliseren van hun leven.

 

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button