KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Zwolle vergroot basisvaardigheden bij achterblijvers

Zwolle – De gemeente Zwolle wil basisvaardigheden (geletterdheid, gecijferdheid en digitale vaardigheden) van inwoners die dat nodig hebben, vergroten, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Dat blijkt uit een nota die wethouder Michiel van Willigen stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Onderzoek wijst uit dat ongeveer 9% van de Zwollenaren laaggeletterd is. Dit zijn zo’n 12.000 inwoners. Het woord laaggeletterd is stigmatiserend en dekt onvoldoende de lading. Het gaat immers ook over digitale vaardigheden en rekenvaardigheden. In plaats van laaggeletterd wordt de term basisvaardigheden steeds vaker gebruikt. Basisvaardigheden zijn noodzakelijk om zelfredzaam te zijn en mee te doen in een samenleving die steeds complexer wordt.

Rode draad door het leven

Het vergroten van basisvaardigheden is geen doel op zich, maar vooral een middel om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Als meer mensen beter kunnen lezen, schrijven, rekenen en beter op de computer zijn, dan is de beweging naar werk, naar meedoen, naar gezondheid en naar welvaart gemakkelijker te maken. Daarnaast heeft het positieve effecten op het welzijn van mensen zelf, op het zelfbeeld, op hun interactie met anderen en op hun welbevinden. En als meer mensen hierdoor kunnen meedoen, heeft dat positieve gevolgen voor de samenleving als geheel. Basisvaardigheden lopen als een rode draad door de verschillende levensgebieden van mensen.

Het percentage laaggeletterden is de afgelopen jaren gestegen. In literatuurstudie van Stichting Lezen en Schrijven komen hierbij verschillende redenen naar voren. De eerste reden voor de groei van laaggeletterdheid is dat Nederland vergrijst1.Ten tweede is er een grote stroom nieuwkomers in Nederland. Ten derde blijkt dat het niveau van basisvaardigheden bij jongeren al een aantal jaar daalt. Steeds meer jongeren dreigen daardoor het onderwijs onvoldoende geletterd en/of gecijferd te verlaten.

Maatregelen

De gemeente richt het beleid op: Het vergroten van het bereik en het effect van het (taal)aanbod voor volwassenen, door deskundigheidsbevordering van professionals, de inzet van taalambassadeurs en/of
ervaringsdeskundigen, een intensieve samenwerking met onze maatschappelijke partners en het aanpakken van het taboe op laaggeletterdheid o.a. door het geven van voorlichting.

Op het bereiken van inwoners met Nederlands als moedertaal. Om deze inwoners meer te bereiken, legt ze in onze activiteiten de focus op hun naasten, werkgevers en maatschappelijke partners. Ze wil preventie van (taal)achterstand door het bevorderen van een taalrijke (thuis-)omgeving van jonge kinderen en het vergroten van het bereik van jongeren met een taalachterstand. Tevens draait het om het zorgen voor begrijpelijke communicatie voor hen die het minimaal vereiste taalniveau niet kunnen bereiken.

De aanpak van laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en geringe basisvaardigheden is gebaat bij een langdurige, structurele en integrale inzet. Tevens is er extra inspanning nodig richting (ouders van) kinderen en jongeren bij het voorkomen van laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en digitaal geringe vaardigheden. De gemeente zet in op het vergroten van de digitale inclusie door samenwerking met het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). De doelen die er al zijn, zet de gemeente voort.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button