ambities

Bouw

Kaders ontwikkeling ZwarteWaterZone niet haalbaar

De sterke stijging van bouwkosten, stijging van de (hypotheek-)rente en de inflatie, in combinatie met de hoge investeringskosten aan de…

Meer
Bouw

Komen de bouwambities nog wel overeen met de bestemmingsplannen

De ambities en het beleid in Zwolle uit de omgevingsvisie komen niet altijd overeen met de geldende bestemmingsplannen. Dat is…

Meer
Bouw

College BenW laat zien hoe zij de Woonvisie wil realiseren

De aantrekkelijkheid van het wonen in Zwolle maakt dat er een grote vraag naar (betaalbare) woningen is. Om aan die…

Meer
Natuur & Duurzaam

Visie Vitens op biodiversiteit om drinkwaterbronnen te beschermen

Vitens richt haar waterwingebieden in als natuur en daar kiest ze heel bewust voor. Natuur is een goede bescherming voor…

Meer
Politiek & Opinie

Port of Zwolle aanjager duurzame ontwikkeling

De Port of Zwolle in de regio kan substantieel bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie en de energietransitie.…

Meer
Zorg & Welzijn

Gemeente werkt aan ambities gezonde leefstijl inwoners

De gemeente Zwolle wil de positieve gezondheid van haar inwoners verbeteren, en de gezondheidsverschillen verkleinen. Dat doet de gemeente door…

Meer
Politiek

Dit zeggen de politieke partijen over de nieuwe eventvoorziening op de Voorsterpoort

Maandagavond 6 september vergaderde de Zwolse Gemeenteraad over de nieuwe evenementenvoorziening die op Voorsterpoort moet komen in plaats van de…

Meer
Back to top button