BouwEconomieNieuws uit ZwollePolitiekVoorpagina

Dit zeggen de politieke partijen over de nieuwe eventvoorziening op de Voorsterpoort

Zwolle – Maandagavond 6 september vergaderde de Zwolse Gemeenteraad over de nieuwe evenementenvoorziening die op Voorsterpoort moet komen in plaats van de IJsselhallen. Op dit moment moet de raad instemmen met de aanbesteding hiervan, nadat de eerste ambities al eerder zijn vastgesteld.

Achtergrond

In januari 2021 stelde de raad al de gebiedsambitie Voorsterpoort Oost vast. In deze gebiedsambitie is Voorsterpoort Oost voor alles aangewezen als gebied waar een nieuwe indoor eventvoorziening kan worden gerealiseerd. Men wil een voorziening mogelijk maken met een gevarieerd aanbod van indoor evenementen voor brede doelgroepen business-to-business (B2B) en business-to-consumer (B2C). Met deze eventvoorziening moet de plaatsing, het karakter en de aantrekkingskracht van Zwolle als groeistad in Oost-Nederland worden versterkt.

Talentstad

Inspreker deze avond was dhr. Jan Dobben, directeur van Talentstad, een school naast de locatie voor de nieuwe hallen. Hij is wel blij met de plannen,omdat een goede eventvoorziening bij de stad hoort, maar in de gesprekken met de gemeente hierover voelt hij zich niet voldoende gehoord. Volgens hem moet er beter worden gekeken naar de parkeergelegenheid voor medewerkers en bezoekers van de school. Ook vertelt hij dat het enige sportveld in de buurt vol gebouwd gaat worden, en dat dat onwenselijk is. Meer verkeer in de omgeving heeft gevolgen, er zou veel overlast kunnen ontstaan, geluid en drukte. Hij wil ook aandacht voor de rol van de school in de eventvoorziening, bijvoorbeeld voor stageplekken en uitwisseling van technische kennis.

De fracties

De PvdA ziet dat de huidige IJsselhallen door corona nog sneller hun bezigheden beëindigen dan gedacht, wat het huidige proces moeiljker maakt. De kosten die met de nieuwbouw gemoeid zijn, zijn behoorlijk, ruim 6,1 miljoen. Uit de aanbestedingen moet blijken of de onrendabele top, die de gemeente voor zijn rekening neemt, beperkt blijft. De nieuwe voorziening moet meer zijn dan een mooi gebouw in een fraaie omgeving: er moet een brede invulling van evenementen komen.

Het CDA zegt dat het mooie plannen zijn die voorliggen, maar vraagt zich af of ze ook een kloppend hart hebben. Er moet geen gebouw gebouwd worden, maar een eventvoorziening gecreëerd. Er moeten zowel nationale als internationale evenementen kunnen komen. Ondergeschikte functies, zoals kantoren en hotels, moeten ondergeschikt blijven. Het project geeft een goede kans om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te schakelen. Er moeten veilige oversteekplaatsen komen op drukke plekken.

Aanblik

Volgens de ChristenUnie doet de geplande eventvoorziening recht aan de stad. Er komt veel groen en hij wordt klimaatrobuust. De aanblik wordt modernistisch en industrieel. Men handhaaft het STOP-principe (Stappen, Trappen, OV en Personenauto). De fractie wil graag meer alternatieve vervoersstromen naar de stad zien in de plannen. Zij wil er voor waken dat er een gebouw komt met een matige uitstraling doordat men niet goed met de aanbesteding omgaat.

De VVD meent dat Zwolle een bruisende eventvoorziening verdient. Zij wil grote evenementen naar de stad halen. De positie van de lokale ondernemers in de gehele plannen haalt zij naar voren. Deze ondernemers zouden voorrang moeten krijgen bij de aanbesteding en verder.

De markt

SP Zwolle is van mening dat het belang van de eventvoorziening voor zich spreekt. Zij hekelt het naïeve geloof van het college dat de markt alle belangen wel goed behartigd. Men moet goed kijken wat de markt zou moeten leveren.

GroenLinks Zwolle vindt dat een grote evenementenvoorziening belangrijk is om te hebben. Zij wil optimale wandel- en fietsroutes naar de stad realiseren en een ludieke en effectieve vervoersvoorziening, bijvoorbeeld het verhuren van groepsfietsen. Er moet een goede participatie komen voor inwoners van de Gasthuisdijk. Misschien kan er een nieuw sportveld aangelegd worden voor Talentstad. In verband met dierenwelzijn zou er een verbod moeten komen op dierenshows en dergelijke in de eventvoorziening.

Skyline

D66 memoreert dat de duurzaamheidspuntentelling niet klopt met de leidraad. Volgens hen is ook het omringende gebied belangrijk om in de plannen op te nemen. Er moet goed gekeken worden hoe het gebouw bijdraagt aan de skyline van Zwolle. Ook moet er ruimte zijn voor de creatieve sector om zich daar te vestigen.

Tenslotte geeft Swollwacht aan dat de stad en de regio een impuls van een goede evenementenvoorziening goed kan gebruiken. Het trekt mensen naar de stad en zorgt voor levendigheid en bedrijvigheid, voor iedereen, zowel jong als oud. Het is goed om de stap voor aanbesteding nu al te nemen, omdat er wel veel tijd overheen gaat voordat het klaar is. Zij wil vooral aandacht voor het verkeer op de plek, en of meerdere in- en uitgangen niet een goede optie zijn. De omwonenden zouden moeten worden meegenomen in de plannen.

De wethouder

De wethouder die deze portefeuille beheert is Monique Schuttenbeld. Het belangrijkste in haar betoog was dat de gemeente niet over 1 nacht ijs gaat met deze plannen. Een aantal cijfers in het rapport klopte niet, daarom stuurt het college nog een herziene versie naar de raad en stelt men het besluitvormingsmoment nog wat uit.

Van verschillende partijen in de stad wordt een visie gevraagd op de aanbesteding van de eventvoorziening, die interessant is voor de markt en voor de stad. Er gaat niet gebouwd worden voor leegstand. Het streven is om de ruimte dubbel te gebruiken, bijvoorbeeld met ondergronds parkeren. Lokale ondernemers krijgen geen voorkeursbehandeling, het beste plan wordt gekozen. De gemeente wil alle betrokkenen voldoende meenemen in de plannen. Een verbod op dierenshows is geregeld in een nota van wethouder William Dogger.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen via de Livestream op www.zwolle.nl.gemeenteraad. Hier zijn ook de agenda en de stukken in te zien. Tevens is het later terug te kijken. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button