KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Gemeente werkt aan ambities gezonde leefstijl inwoners

Zwolle – De gemeente Zwolle wil de positieve gezondheid van haar inwoners verbeteren, en de gezondheidsverschillen verkleinen. Dat doet de gemeente door zich te richten op vijf speerpunten, waaronder zorgen voor een kansrijke start, een gezonde leefomgeving en vitaal en waardig ouder worden. Extra aandacht is er voor mensen die extra hulp kunnen gebruiken.

Gezondheid is meer dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid gaat ook over veerkracht, over meedoen in de maatschappij, over betekenisvol werk of andere activiteiten en over de omgeving waarin je leeft. Mensen blijven steeds langer gezond, worden ouder en onze gezondheidszorg wordt steeds beter. In veel opzichten staan we er goed voor. Toch zijn er grote verschillen in gezondheid bij onze inwoners. Deze verschillen zijn de afgelopen jaren alleen maar groter geworden.

Niet iedereen leeft in de omstandigheden om zelf gezonde keuzes te maken. De oorzaak van gezondheidsverschillen is heel complex. Het draait niet alleen om sociaaleconomische factoren, het is een interactie van meerdere dingen, zoals ongelijkheid in onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, leefomgeving, gezondheid en sociale relaties. De gemeente Zwolle wil mensen ondersteunen en helpen gezonde keuzes te kunnen maken, zodat meer Zwollenaren gezonder, vitaler en weerbaarder worden. Ze heeft daarbij oog voor alle inwoners, maar zeker ook voor diegenen die daarbij wel wat extra hulp kunnen gebruiken.

Vanuit deze brede blik op gezondheid heeft men in de beleidsagenda 2022-2026 vijf speerpunten geformuleerd:
1. Bevorderen van een gezonde leefstijl
2. Gezond opgroeien met een kansrijke start
3. Mentale gezondheid in verschillende levensfasen
4. Gezonde leefomgeving
5. Vitaal en waardig ouder worden

Projecten die al lopen

Er wordt gewerkt aan de toezeggingen die zijn gedaan inzake de beleidsagenda gezondheid. Er is een samenwerking met Zilveren Kruis en TIEM bij de uitvoering. Binnen het preventie-akkoord wordt er
gewerkt aan een coalitie voeding. En er wordt gewerkt aan data en monitoring rondom de ambities van de beleidsagenda.

In 2010 werd Zwolle de allereerste gemeente die de ‘Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)’- aanpak implementeerde. Deze lokale aanpak, genaamd Zwolle Gezonde Stad, richtte zich op het terugdringen van overgewicht en obesitas onder jongeren in twee Zwolse wijken met een lage sociaaleconomische positie. De aanpak bleek succesvol en is toen uitgebreid naar een bredere doelgroep en meerdere thema’s. Het lectoraat Gezonde Samenleving van hogeschool Windesheim deed onderzoek naar het succes van het netwerk.

In het najaar van 2021 is gestart in de wijk Diezerpoort en met de partijen die het preventieakkoord hebben ondertekend. Er is aandacht besteed aan Stoptober door Travers, er worden gesprekken in de wijk gevoerd met inwoners over hun behoefte en mogelijke drempels om gezonder te leven. Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten gehouden met professionals in de wijk over een impuls aan de gezonde leefstijl van inwoners in de wijk.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button