Provinciale Staten verkiezingen 2015

Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten.
Provinciale Staten van Overijssel zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. De leden worden elke vier jaar door de inwoners van Overijssel gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen.

Drie rollen

Provinciale Staten hebben drie belangrijke rollen:

  • De kaderstellende rol – Provinciale Staten bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie Overijssel en nemen de belangrijkste beslissingen.
  • De controlerende rol – Provinciale Staten controleren of Gedeputeerde Staten het vastgestelde beleid goed uitvoeren.
  • De volksvertegenwoordigende rol – Provinciale Staten vertegenwoordigen de inwoners van Overijssel. Om zicht te houden op wat de inwoners van Overijssel belangrijk vinden, onderhouden de Statenleden op verschillende manieren contact met hen. Denk aan werkbezoeken, inspreekavonden en publieksdebatten.

Daarnaast kiezen leden van Provinciale Staten eens in de vier jaar de leden van de Eerste Kamer. Via de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Kieslijsten

Via onderstaande links treft u de voorlopige c.q. definitieve kieslijsten aan van de diverse kieslijsten in Overijssel.

CDA 
PvdA
VVD 
PVV
SP
D66
ChristenUnie
GroenLinks
SGP
50 Plus

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren