Nieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Debat Gemeenteraad over Passerelle en busvervoer

Zwolle – Maandagavond 15 februari is er in de gemeenteraad gedebatteerd over het beeldkwaliteitsplan van de te bouwen Passerelle in de Spoorzone. Tevens ging het over het uitkleden van busvervoer (OV) in wijken in Zwolle.

De VVD mocht als eerste aftrappen met haar betoog. Zij betoogt dat de verbinding die er sinds het plaatsen van de poortjes niet meer is bij het station met deze lang gekoesterde wens weer terug komt. Zij zijn tevreden met de plannen die er liggen. Dat betreft het aankopen en slopen van het combi gebouw en verlagen van de bovenleidingen, als wel het beeldkwaliteitsplan. Zij zou wel graag meer details van de kosten zien, omdat zij daar een vinger aan de pols wil houden.

Duur plan

Het CDA is niet tevreden met het beeldkwaliteitsplan, zij vind het veel te duur geworden. Er komt teveel allure bij kijken en te weinig zuinigheid. Deze Passerelle gaat 200 euro per inwoner kosten en dat vindt het CDA te veel. De breedte van de Passerelle zou van 10 m naar 8 m kunnen, en er zouden geen fietsers op mogen komen.

Swollwacht ziet ook de fietsers als zorg, zeker de snelle e-bikes. Zij ziet dat Prorail terughoudend is over het organiseren van exposities en andere reuring zoals een kiosk op de Passerelle in verband met de veiligheid. Maar reuring hoort bij een prettig vestigingsklimaat. Zij hoopt dat de Passerelle een nieuw Zwols icoon wordt.

Het PvdA ziet de Passerelle als een onmisbare schakel om het spoor te overbruggen. Ook zonder het Engelenpad zou de Passerelle er moeten komen. Ze verwacht veel creativiteit en vakmanschap in het ontwerp.

Groene omgeving

Groen Links prijst de groene aankleding (hout en groen) van de Passerelle. Deze brug wordt CO2 neutraal. Ze vraagt zich af waarom de NS geen rekening houdt met eventuele aanlanding van de Passerelle op de perrons. Ze vindt dat de Passerelle onder de streep nu eigenlijk wel heel duur wordt. En ze doet de suggestie om er een bolderbaan (klimwand) te bouwen, zoals in andere steden ook is gebeurd.

D66 ziet de Passerelle vooral als een herkenbaar stadsicoon en dat mag best wel iets kosten. Zij wil Zwolse producenten en kunstenaars erbij betrekken. Zij ziet dat het gunnen van de opdracht voor de partij met de laagste prijs meestal geen garantie is voor hogere kwaliteit.

De ChristenUnie houdt de doelen van de Passerelle in het oog. Het gaat volgens haar om een beter OV, een betere bereikbaarheid van de stad, en de ontwikkeling van een nieuw stedelijk gebied. Zij ziet graag meer bovenwijkse verbindingen, omdat de stad groeit en vooral in de wijk Hanzeland 3 tot 4.000 woningen gebouwd gaan worden.

De SP smaalt dat Zwolle de Ponte Vecchio van Zwolle wil bouwen. Zij vindt het plan veel te duur en stemt daarom tegen.

Ideëen

Wethouder Ed Anker heeft dit onderwerp in zijn portefeuille. Hij zegt dat het project steeds concreter wordt en dat inwoners meebeslissen in het Spoorcafé. Bovenop de Passerelle, ofwel opgetilde straat, verblijfsgebied, moeten niet niet te veel wilde dingen georganiseerd worden, dat zou niet veilig zijn. Een tribune maken van de aanlandende trappen is misschien leuk. Het idee van D66 om een naam te verzinnen voor de Passerelle ziet de wethouder niet zitten, hij vindt Passerelle al een prachtige naam. Het zou ook ingewikkeld zijn om dit langs de straatnamencommissie te krijgen. Dat ze in zee gaan met de ontwerpers die nu al bezig zijn vindt hij een goed idee. Dat bespaart kosten en het zijn goede ontwerpers. Nogmaals een aanbesteding te openen kost ook weer heel veel geld. Het lijkt hem prachtig als ooit ook de avond4daagse over de Passerelle zal gaan.

Busvervoer

De SP en GroenLinks agendeerden dit onderwerp voor debat in de raadsvergadering. Vanuit de stad komen veel geluiden van mensen die last hebben van de nieuwe busdienstregeling. Niet alleen vallen bussen soms uit, vanwege de nieuwe techniek van elektrisch rijden, er zijn ook bushaltes komen te vervallen.

Soms worden reizigers na uitvallen van een bus op straat in de kou gezet en aan hun lot overgelaten. Wethouder Dogger zegt dat hierover een nieuwe planning in de maak is en dat gaat nog naar de raad komen. Deze avond concentreerde de discussie zich vooral op het verdwijnen van sommige haltes, met name in de Aa-landen en Holtenbroek. Er zijn 20 haltes bijgekomen, en 14 haltes verdwenen, meldt D66. Zij betoogt dat er keuzes moeten worden gemaakt en dat niet iedereen tevreden gemaakt kan worden. Zij is dus best tevreden met dit plan, maar zij is daarin de enige partij.

VVD wil vooral graag dat de vervoerder betrokken wordt bij de plannen, omdat zij de beste kennis hierover bezit en bij andere beleidsonderwerpen zitten ook alle stakeholders aan tafel. Daarover kwam zij in aanvaring met de SP, die vooral graag ziet dat de overheid, en met name de gemeente, meer zeggenschap krijgt over de busverbindingen. De wethouder benadrukte dat hij er alles aan doet om te praten met de gemeente, maar dat hij geen mandaat heeft in dit onderwerp. Ook andere steden, zelfs tot in Gelderland, maken aanspraak op de pot met geld die beschikbaar is voor het OV. Het is dus een schaars goed en zal verdeeld moeten worden. Hij wil ook geen valse verwachtingen wekken bij de inwoners van Zwolle.

Openbaar

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en op maandagavonden vanaf 19.30 uur bij te wonen via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button