Nieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & OpinieVoorpagina

Installatie nieuwe wethouder Dorrit de Jong

Zwolle – Omdat wethouder Sociale Zaken en Financiën vertrekt als burgemeester van Stadskanaal, stelt Groen Links als nieuwe wethouder Dorrit de Jong voor. Dinsdagavond 16 februari wordt zij geïnstalleerd na een mobiele stemprocedure van de raad. Ook benoemt men twee leden van de rekenkamercommissie.

Vanwege de coronamaatregelen ziet de stemprocedure er anders uit. De vergadering begint digitaal om 19.00 uur. Nadat de burgemeester de digitale aanwezigheid van alle raadsleden heeft gecheckt, schorst men de vergadering voor een schriftelijke stemming. Raadsleden leveren hun stembriefje voor de wethouder en voor de twee nieuwe leden van de rekenkamercommissie in bij de ‘stemstraat’ bij het stadhuis. Als alle raadsleden weer thuis zijn, hervat men om 20.30 uur de raadsvergadering weer digitaal.  Vanwege de Tijdelijke Wet digitale beraadslagingen en besluitvorming moet de burgemeester dan opnieuw de aanwezigheid van alle raadsleden controleren. Daarna volgt de uitslag van de stemming, de installatie van de wethouder en de benoeming van de rekenkamerleden.

Dorrit de Jong was de laatste tijd raadslid in Amsterdam, sinds 2018. Haar portefeuilles daar waren: Wonen en bouwen, Wijkaanpak, Maatschappelijke opvang en beschermd wonen, Beroepsonderwijs en aansluiting arbeidsmarkt, Sport en recreatie.

Politieke resultaten

Zij behaalde daar bijvoorbeeld een concreet politiek resultaat waarbij haar initiatiefvoorstel is aangenomen waardoor Amsterdam in 2021 makkelijker briefadressen gaat geven aan mensen die dakloos zijn. Verder is Amsterdam gestart met het overnemen van schulden bij jongeren dankzij haar motie hierover in 2018. En met de Huisvestingsverordening 2020 hebben ze belangrijke regelgeving ingevoerd om wonen betaalbaarder te maken. Dat vertaalt zich misschien niet heel snel in concreet resultaat met betaalbare woningen, maar er zijn wel wissels omgezet waardoor ze de alsmaar toenemende vakantieverhuur, bed & breakfasts en kamerverhuur een halt toe hebben geroepen.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button