KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Zorgen over financiële positie gemeenten

Zwolle – Wethouder Dorrit de Jong deelt in een nota voor de gemeenteraad haar zorgen. Die zijn er over de financiële positie van gemeenten in Nederland, en ook in Zwolle.

De financiële positie van gemeenten staat onder druk. Gemeenten hadden in 2019 een macro tekort van € 775 miljoen. De eerste begrotingscijfers 2021 van gemeenten laten daarnaast zien dat het begrotingstekort in 2021 circa € 200 miljoen hoger is dan het geraamde tekort in 2020. Als gevolg van de aanhoudende tekorten is het gezamenlijk eigen vermogen van gemeenten in de periode tussen 2009 en 2019 met 14 procent gedaald. Gemeenten teren structureel in op hun reserves. Dit is op termijn niet houdbaar.

Zwolle

Ook de gemeente Zwolle ervaart veel financiële druk door oplopende kosten in met name het sociaal domein. Vooral het tekort op de gemeentelijke jeugdzorgtaken valt op. Daar komt op dit moment de grote onzekerheid bij over hoe fundamenteel en verstrekkend de financiële gevolgen van de coronacrisis zullen zijn. Tegelijkertijd staat ook de gemeente Zwolle voor een cruciale rol in grote, langjarige opgaven. Dit zijn bijvoorbeeld woningbouw, klimaatadaptatie en verduurzaming. Deze komen in gevaar wanneer het geldprobleem niet is opgelost.

De gemeente Zwolle verkeerd weliswaar nog in de situatie dat er, ook in 2020, een positief resultaat is behaald op de jaarrekening. Maar dit komt met name voort uit incidentele meevallers. Het college vindt het van belang om met het Rijk te komen tot structurele oplossingen. Daardoor zouden gemeenten voldoende middelen en  bevoegdheden hebben om te kunnen sturen en lokaal beleid te kunnen blijven maken.

Maatregelen

Middels een onderzoek van het ROB (Reparatie, Onderhoud en Banden) wil men het kabinet vragen om structurele oplossingen voor dit probleem. Naast een zak geld is evenwicht in de bestuurlijke verhoudingen nodig. Volgens hun rapport is er een mismatch tussen opgaven, schaal en bevoegdheden.

Gemeenten willen nu afspraken maken over het oplossen van de financiële problemen van gemeenten. De nood moet voor 2022 en 2023 zijn gelenigd. Daarnaast moet het gemeentelijk budget voor de jaren na 2023 structureel omhoog gaan. Het VNG-bestuur heeft daarop besloten arbitrage in te zetten. Deze ‘commissie van wijzen’ moet op 1 mei met een semibindend advies komen.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button