Nieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag informatieronde gemeenteraad over warmtevoorziening Breecamp

Zwolle – Dinsdagavond om 19.30 was er weer een gemeenteraadsvergadering. Het gaat hier om een informatieronde over de warmtevoorziening in Breecamp.

De meesprekers van de informatieronde waren: Marloes Visser, bewoner; Martijn Gijsbers, bewoner; Maarten Tomson, bewoner; Boaz Leupe, e-tech; Marijn Willems, e-tech; Gijsbert Haas, SWZ; Frans Fels, expertise centrum warmte; Peter van Asperen, toezichthouder warmte; Raymond Frank, gemeente Zwolle.

Belangrijk

Het CDA mocht beginnen me het stellen van vragen aan de meesprekers, en memoreerde hoe belangrijk het is om goed wooncomfort te hebben. Zij maakt zich zorgen om de grote verschillen in energieverbruik bij gelijkwaardige woningen. Egbert Haas van SWZ zegt daarop dat zij de plicht  hebben om goede woningen neer te zetten, en dat het onderhoud ligt bij e-tech. Deze zegt dat zij regulier onderhoud plegen aan de installaties. Het gemiddelde van de stookkosten in vergelijking met andere wijken valt nog mee volgens hen.

De VVD hoopt dat inwoners van Zwolle met een witte Pasen er nog warmpjes bij zitten. Biomassa is geen succes en wordt uitgefaseerd. Kunnen we niet gewoon stoppen ermee? vraagt zij. Verantwoordelijk wethouder Monique Schuttenbeld zegt dat stoppen het mooiste zou zijn, maar dat kan niet vanwege lopende contracten en afspraken met het rijk. Wel is er een constructief gesprek gaande om transparantie in de prijsstelling te krijgen. Er ligt een SER (Sociaal Economische Raad) advies om over te stappen op andere energievoorzieningen. Biomassa geldt tegenwoordig niet meer als duurzaam. Door de kabinetformatie kan de uitwerking van dit advies lang op zich laten wachten.

Onzekerheid

De ChristenUnie richt zich op de onzekerheid in de woonsituatie van de betrokkenen. Bewoners willen niet in de zorgen zitten of de warmtevoorziening wel of niet uitvalt. Volgens de wethouder loopt de gemeente er gewoon tegenaan dat biomassa in 12 jaar impopulair is geworden, en wat ze kan doen, moet ze ook doen. De CU wil dat de gemeente grote inspanningen verricht naar de bewoners toe, omdat zij gedupeerd zijn.

Bij GroenLinks spelen er veel vragen, omdat het dossier Warmtevoorziening Breecamp heel groot is, en al lang speelt. Op de lange termijn wil zij voor de biomassa (4 centrales momenteel in Zwolle) de kosten in beeld en wat het rijk gaat doen. 2026 is een ijkpunt wanneer weer dingen veranderd kunnen worden. De wethouder zegt dat de focus nu ligt op andere bronnen. Op korte termijn vraagt GroenLinks hoe het komt het dat de uitgaven voor warmte zo verschillend zijn bij vergelijkbare woningen. Frans Fell van het expertisecentrum warmte zegt dat het hebben van een collectieve warmtevoorziening huiseigenaren niet ontslaat van energiebesparing. In Breecamp is er nauwelijks geïsoleerd. Boaz Leupe, van e-tech, zegt dat er ook een gedragscomponent zit in de energienota’s.

Kosten

De PvdA wil van de bewoners weten hoeveel zei nu betalen voor hun energierekening en wat dat zou zijn bij het gebruik van gas. Dat is nu 1000 euro, en met gas 800/850 euro. De rol van de gemeente is beperkt, en ze wacht op de warmtewet, zegt de PvdA. In de periode 2009/2018 zijn randvoorwaarden vastgesteld voor biomassa, en de prijs mocht niet hoger zijn dan bij gas. Worden die voorwaarden nog gehaald, vraagt de PvdA. Volgens de wethouder is de koppeling van de gasprijs met andere warmte nog steeds van kracht. Volgens haar is anders stoken nu nog steeds niet duurder.

D66 wil weten hoe de bewoners terugkijken op dit gesprek. Marloes Visser kijkt met verbazing, want biomassa benoemt men nog steeds als duurzaam, wat het niet is. Maarten Tomson zegt dat het ‘niet meer dan anders principe’ voor hem wel een andere lading heeft gekregen. Martijn Gijsbers vertelt dat de optimalisering van de warmtevoorziening voor 5 jaar op korte termijn kan leiden tot gesprekken met de bewoners.

Onvrede

De SP sluit aan bij de vragen van de PvdA. Er speelt veel onvrede, zegt zij. Zij wil weten hoe de wethouder terug kijkt op de rol van de gemeente hierin. De wethouder zegt dat er enige tijd geleden een mediation-traject (conflictbemiddeling) is geweest. Vertrouwelijke stukken en randvoorwaarden kwamen hierbij boven water. Deze zijn belangrijk nu er een derde eigenaar is voor de biomassacentrale.

Swollwacht wil weten of er een kans is dat soortgelijke storingen zich weer voordoen en of er snellere oplossingen kunnen komen voor dergelijke problemen. Volgens e-tech zitten zij daar bovenop. Na iedere storing evalueren zij en passen de installaties aan. Swollwacht vindt de termijn van 4 uur voordat er compensatie komt voor de bewoners, te lang. Volgens e-tech is deze termijn wettelijk vastgesteld en is het niet direct ijskoud bij een storing.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button