Jaarverslag

Zorg & Welzijn

Kinderopvang in Zwolle gezond, veilig en verantwoord

Uit de gegevens van de jaarverantwoording over 2022 blijkt dat de wet Kinderopvang in de gemeente Zwolle goed is nageleefd.…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Iets meer bezwaarschriften voor de gemeente dit jaar

In 2022 was het aantal bezwaarschriften (509) datbij de gemeente Zwoll is ingediend iets hoger dan het voorgaande jaar (460).…

Meer
Politiek & Opinie

Hoe ging het met toezicht en handhaving vergunningen in 2022 in Zwolle?

Het afgelopen jaar heeft aan de gemeente eens te meer duidelijk gemaakt dat de uitvoering van VTH-taken direct samenhangt met…

Meer
Zorg & Welzijn

Samen Zwolle trots op resultaat 2021!

Het nut en de noodzaak van ‘samen’ is ook dit jaar weer bewezen. Veel hulpvragen, langzaam aan weer meer groepsactiviteiten…

Meer
Onderwijs & Wetenschap

Leerplichtverslag toont minieme stijging schoolverlaters

In het net gepubliceerde Leerplichtjaarverslag van de gemeente is een marginale stijging te zien van het aantal jongeren dat afwezig…

Meer
Politiek & Opinie

Bezwaarschriftenpraktijk is veranderd

Het college van burgemeester en wethouders meldt aan de gemeenteraad dat de praktijk rond bezwaarschriften de afgelopen jaren is veranderd.…

Meer
Nieuws uit Zwolle

PEC Zwolle, categorie-indeling licentiecommissie KNVB bekendgemaakt

Zwolle – PEC Zwolle heeft bericht ontvangen vanuit de licentiecommissie van de KNVB. In dat bericht wordt bekendgemaakt dat de…

Meer
Back to top button