KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Bezwaarschriftenpraktijk is veranderd

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders meldt aan de gemeenteraad dat de praktijk rond bezwaarschriften de afgelopen jaren is veranderd. Dat blijkt uit het jaarverslag bezwaarschriften.

Mediation

Naast een behandeling door de Adviescommissie met het houden van een hoorzitting en het
uitbrengen van advies, lost men steeds meer bezwaarschriften op een andere wijze op.
De inzet van premediation en mediation heeft dit verder doen toenemen. In 2013 is de procedure voor bezwaarschriftenbehandeling gewijzigd en is het ambtelijk horen ingevoerd.

Ambtelijk horen wil zeggen dat de ambtenaar contact opneemt met degene die het bezwaarschrift indient. Door middel van pre mediation en mediation praat men de geschillen goed uit onder leiding van een mediator. De gemeente zet in op een besparing van de kosten hierin. Dat proberen zij met behoud van kwaliteit en zorgvuldigheid van behandeling, en vereenvoudigingen in het proces en een efficiëntere inzet van medewerkers.

Cijfers

Het aantal ingediende bezwaarschriften is in 2020 (524) lager dan vroeger, in 2019 (581), en ook lager dan het gemiddelde over de afgelopen zeven jaar (543 bezwaarschriften). Voor het wat lagere aantal bezwaarschriften is echter geen specifieke verklaring te geven.
Daarnaast was het naleven van de wettelijke behandeltermijnen het afgelopen jaar gelijk aan het voorgaande jaar. Circa 90% is binnen de wettelijke termijn afgehandeld.
Een uitzondering zijn bezwaarschriften waarbij men met instemming van de bezwaarmaker een
andere termijn afspreekt. Dit geldt bijvoorbeeld in afwachting van nadere advisering om tot de
gewenste oplossing te kunnen komen. Van de bezwaarschriften die met hoorzitting zijn behandeld, is bij 95% (275) bezwaarschriften) ambtelijk horen toegepast.

Toekomst

Hieruit volgt dat voor 2021 een aantal doelen zijn opgesteld: Het naleven van de wettelijke behandeltermijnen, ten minste 40% van de bezwaarschriften handelt men op alternatieve wijze af (waaronder de toepassing van pre-mediation) en van de bezwaarschriften die men met hoorzitting afhandelt past men bij 90% ambtelijk horen toe.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button