KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieWonen

Overlast Geert Grotestraat verminderd

Zwolle – Al eerder was er melding van overlast bij  het beschermd wonen in de Geert Grotestraat. In de periode tussen januari en april 2022 zijn er echter nauwelijks meldingen gedaan. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van Swollwacht aan wethouder Dorrit de Jong.

In december 2021 heeft de politie het college van burgemeester en wethouders gewezen op het feit dat er sprake was van een significante stijging van het aantal meldingen van overlast in en rond het woon-zorg complex aan de Geert Grootestraat. Hierop is onverwijld contact opgenomen met de betrokken zorgaanbieders. Er heeft eerst contact tussen gemeente en de zorgaanbieder(s) plaatsgevonden en in februari jl. heeft een overleg met zorgaanbieders, gemeente en politie plaatsgevonden.

De vervolgens genomen maatregelen hebben betrekking op cameratoezicht en verbinding tussen intakers, stuurgroep en begeleiders, en dagelijks toezicht door zorgaanbieders en wijkagent.

Monitoring

In mei was er een kleine toename van het aantal meldingen, maar dit betrof geen ernstige incidenten. De betrokken organisaties monitoren dit periodiek met elkaar om zo vinger aan de pols te houden en actie te nemen op het moment dat dat nodig zou zijn. De politie ziet op basis van de recente meldingen geen aanleiding om vervroegd bij elkaar te komen.

Swollwacht vraagt zich af waarom niet eerder actie is ondernomen. De gemeente was zich op voorhand bewust van de kwetsbaarheid van dit woon-zorg complex. Juist hierom heeft zij bij de zorgaanbieders aangedrongen op het realiseren van 12 woonplekken voor bewoners zonder woonvraag, zodat sprake zou zijn van een ‘magic mix’. Er zijn altijd korte lijnen tussen wijkmanagement en politie als het gaat om meldingen. De kortere lijn die in februari jl. is afgesproken is dat de wijkagent met regelmaat aanwezig is bij intern overleg van de Geert Grootestraat.

Balans

Voor alle betrokken partijen is duidelijk dat er meer aandacht moet worden besteed aan het bewaken van de juiste balans. Dit was, zeker bij aanvang, niet altijd het geval. Toch wil de gemeente niet op voorhand de situatie problematiseren. Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de zorgaanbieders om te kijken naar cliënten die geschikt zijn voor dit woon-zorg complex.

Het aandringen op de  ‘magic mix’ is een voorbeeld van de maatregelen die zijn genomen om op voorhand eventuele overlast te beperken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button