KabelkrantKunst & CultuurNieuws uit Zwolle

Notariële akten digitaal raadpleegbaar

Collectie Overijssel gaat door met digitalisering

Zwolle – De notariële akten in Overijssel 1811-1925 zijn digitaal raadpleegbaar, waarvan 59.117 scans met transcripties beschikbaar zijn. Met behulp van kunstmatige intelligentie kan tijdrovend archiefonderzoek nu sneller en locatie-onafhankelijk. Dat zegt Collectie Overijssel op haar website.

Het notariaat was geregeld volgens de wet van 25 ventôse an XI (16 maart 1803) en werd in Nederland ingevoerd per 1 januari 1811. De notarissen werden daarin omschreven als “les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes de contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le depôt, en delivrer des grosses et expéditions” – openbare ambtenaren die bevoegd zijn om alle akten en overeenkomsten, waaraan belanghebbenden behoefte hebben, op te maken en daaraan het karakter van een authentieke akte te verlenen, deze akten te bewaren en daarvan afschriften te verstrekken. In de wet van 1803 werd ook voorgeschreven dat de akten en repertoria zorgvuldig door de notarissen bewaard moesten worden, evenals die van hun ambtsvoorgangers.

Rechtsgeldige afspraken

Kortom, een notaris kan je helpen om tot rechtsgeldige afspraken te komen. Bijvoorbeeld bij het kopen van een huis of het opstellen van een samenlevingscontract. De notaris geeft juridisch advies, let op ieders belangen en bewaart alle akten en stukken als naslagwerk. Bijzonder interessante informatie voor veel onderzoekers, omdat je in de notariële akten gegevens kan vinden over personen, adressen, onroerende zaken, inboedelinventarissen, verklaringen en nog veel meer.

Digitaal raadpleegbaar

Op dit moment bewaart Collectie Overijssel de archieven van de notarissen die tussen 1811 en 1925 in Overijssel actief waren. Deze notariële akten zijn gedigitaliseerd en nu in te zien op onze website. In toegang 0122 zijn 4689 gedigitaliseerde inventarisnummers te  vinden met in totaal 1.003.044 scans.

Een deel van de scans zijn getranscribeerd en toegankelijk gemaakt in het kader van het project ‘De IJsberg zichtbaar maken’.

Automatische transcripties

In het project De IJsberg zichtbaar maken van het Nationaal Archief is een grote hoeveelheid handgeschreven historische documenten met behulp van kunstmatige intelligentie automatisch getranscribeerd, of te wel omgezet in tekst die de computer kan lezen. De transcripties worden met kunstmatige intelligentie verbeterd, gemoderniseerd en persoonsnamen, plaatsnamen en tijdstippen worden gemarkeerd.

Samen met andere Regionaal Historische Centra heeft Collectie Overijssel 59.117 scans van haar notariële akten kunnen aanleveren voor transcriptie. De akten zijn op deze manier veel beter bruikbaar en doorzoekbaar gemaakt en het resultaat is nu toegankelijk voor onderzoekers. Voor het doorzoeken van alle transcripties is speciaal de website zoekintranscripties.nl ontwikkeld. De website wordt steeds verder aangevuld.

De transcripties behorende bij scans uit de collectie zijn ook via haar website raadpleegbaar. Wie direct in de transcripties wil zoeken, kan dat via deze toegang.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren