Nieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & OpinieVoorpagina

Gemeenteraad Zwolle geïnformeerd over Toezicht & Handhaving

Zwolle – Maandagavond 1 februari was er in de gemeenteraad een informatieronde over het onderwerp VTH. De gemeenteraadsleden lieten zich informeren over het onderwerp door Willy Visser (Hoofd afdeling fysieke leefomgeving), Wilco IJzerman (Sectiehoofd Vergunningen, Brandveiligheid en Bouwtoezicht), Iris van der Zee (Jurist Bouw en Milieutoezicht / Adviseur Fysieke Leefomgeving), en Tom van der Lugt (Senior BOA.)

De woordvoerders van de diverse fracties mochten vragen stellen aan de medesprekers over het VTH programma en jaarverslag. Dit gebeurde in twee rondes. De betrokken organisaties en wethouder Dogger beantwoordden de vragen zo goed als mogelijk.

Het CDA was heel stellig in zijn mening dat het rapport te groot en te lang is. Zij wilde dat een volgende keer efficiënter. Volgens Willy Visser kan dat niet, omdat er wettelijk vaststaat wat er in de rapportage moet staan. wel kan zij een samenvatting toevoegen ten behoeve van de raad.

De VVD constateert dat bestuursrechtelijke taken van de politie bij de BOA’s (toezicht en handhaving) terecht komen en vraagt zich af of dat proportioneel is. En of er voldoende capaciteit is bij een groei van de stad. Wethouder Dogger zegt daarop dat hij nog niet tevreden is, maar dat hij geen rupsje nooitgenoeg is. De huidige aanpassingen zijn een mooi begin, maar Zwolle moet nog de nodige stappen zetten. Eén daarvan is dat er een wijkaanpak komt.

De SP vraagt zich af of de BOA’s voldoende middelen hebben, zoals een wapenstok of pepperspray. Volgens de woordvoerder van de BOA’s is dat het geval. Ze zijn al aardig aanwezig in de wijk, maar het kan nog meer. Er komen ook steeds meer verwarde personen in beeld en dat vraagt iets van de gesprekstechnieken. Daarvoor blijft scholing nodig. Volgens wethouder Dogger is er een gesprek gaande om de BOA’s een bodycam mee te geven. Dat duurt nog even voordat het wordt uitgerold.

D66 geeft net als iedereen de complimenten voor het rapport. Zij wil weten in hoeverre er draagvlak is voor het nieuwe beleid, en voor de vrijheidsbeperkende maatregelen tijdens corona. Volgens mevrouw Visser is er veel inzet gepleegd op het handhaven van de coronamaatregelen, met name in de zomer tijdens de versoepelingen. Naast corona werkt zij aan een Plan van Aanpak, dat staat nu op een iets lager pitje door corona. Er komt wel een nieuwe collega om de ploeg te versterken. Volgens wethouder Dogger is het belangrijk om te prioriteren.

Vervolgens wil Swollwacht weten in hoeverre die prioritering zich verhoudt tot de kwaliteit van de aanpak. Mevrouw Visser meent dat het onmogelijk is om alles te doen. Veiligheid zetten zij daarom op prioriteit 1 en leefbaarheid op 2. Dan zijn er nog een aantal sub-prioriteiten. Leren van andere gemeentes doen zij zeker. Kwaliteit in het rapport gaat over de kwaliteit van de medewerkers, niet over de kwaliteit van de prioriteiten. Hoe zit het met de toename van het aantal bijtincidenten, wil Swollwacht weten. Dat heeft volgens Willy Visser niets te maken met corona.

De PvdA stelt vragen over ondermijning. Hoe ziet de integrale aanpak daarvan eruit? Volgens mevrouw Visser werkt men hard daaraan, maar kan dat niet voluit vanwege corona.  Er is ook wet- en regelgeving voor nodig. Volgens wethouder Dogger loopt de gemeente met de behandeling hiervan op schema. Ook wil de PvdA graag weten hoe de handhaving in natuurgebieden er uit gaat zien. Wethouder Dogger zegt geleerd te hebben van de incidenten in deze gebieden. Verschillende soorten toezichthouders werken daardoor nu samen.

De ChristenUnie spreekt ervan dat dit een bijzonder jaar was, en vooral ook de afgelopen maand vanwege de rellen. Zij kan zich voorstellen dat dit iets doet met de BOA’s. Worden zij geholpen? Volgens de heer Van der Lugt regelen zij dat onderling en indien nodig schakelen zij een coach in. In het rapport ziet zij regelmatig staan dat de VTH ergens niet aan toe gekomen is. Waarom is dat, vraagt zij? Wethouder Dogger meent dat hij niet gaan vragen om extra fte’s, dat hij het met de formatie van vorig jaar moet doen. Sommige keuzes gaan wat harder. Er is meer inzet op corona.

Groen Links wil weten hoe het zit met de toegenomen recreatie in natuurgebieden. Volgens mevrouw Visser is het zeker de bedoeling dat de aanpak hiervan wordt geïntensiveerd.

Alle woordvoerders waren tenslotte tevreden over de gevoerde gesprekken.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur via de Livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Deze is ook op een later tijdstip te raadplegen. Hier zijn tevens de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan op raadsgriffie@zwolle.nl.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button