KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & Opinie

Gemeenteraad praat 11 januari over basisvaardigheden, vastgoedprognose en grondbeleid

Zwolle – Maandagavond 11 januari gaat de gemeenteraad in debat in twee sessies. De eerste is digitaal en gaat over de basisvaardigheden, de tweede vindt plaats in de Raadzaal en gaat over de Meerjarenprognose vastgoed en het onderzoek naar de toekomst van het grondbeleid. Beide sessies beginnen om 19:30 uur.

Basisvaardigheden zijn bijvoorbeeld lezen en schrijven, rekenen en internetgebruik. Met de informatieronde wil de raad meer inzicht krijgen in de rol die de gemeente op dit moment speelt en zou kunnen spelen rond laaggeletterdheid en ook in de kansen en bedreigingen die er zijn als het gaat om het voorkomen en tegengaan van laaggeletterdheid.
Voor de informatieronde worden bij het onderwerp betrokken partijen uitgenodigd zoals onderwijs, Stadkamer, Stichting Lezen en Schrijven, het sociaal wijkteam, Travers, Taalpunt en Voorleesexpress.

Vastgoedprognose

De Meerjarenprognose Vastgoed 2021 is de financieel-economische weerslag van het gemeentelijke grondbeleid. Dit zijn planningen voor woningbouw, bedrijventerreinen, kantoren en voorzieningen. De raad wordt daarom voorgesteld de Nota van Uitgangspunten MPV vast te stellen als basis voor deze MPV2021. Vanwege Covid-19 zijn er mutaties in het beleid.

Grondbeleid

Voor ligt ook de samenvatting van het onderzoek naar de toekomst van het Gemeentelijke Grondbeleid. Daaruit komt een opinienota die de raad vraagt zich uit te spreken om de MPV van een puur financiële rapportage om te zetten in één met algemeen maatschappelijke doelen. En daarbij financieel en maatschappelijk rendement expliciet opnemen in de nota.

Openbaar

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen via de Livestream op www.zwolle.nl. Dit kan op de avond zelf, maandagavond vanaf 19.30 uur, maar is ook later terug te kijken. Inspreken kan via een mail aan de raadsgriffie.

Gerelateerde artikelen

Back to top button