Nieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & Opinie

Gemeenteraad in debat over toekomstige evenementvoorziening

Zwolle – Maandagavond 7 december debatteerde de gemeenteraad in klein comité over de nieuw te bepalen locatie voor de “nieuwe IJsselhallen”, zoals dat nu in de volksmond heet.

De partijen waren vrijwel unaniem positief over het voorstel van het college dat er ligt. Voorsterpoort Oost wordt gekozen als voorkeurslocatie, boven PEC en de Spoorzone, met name vanwege de ruimte en de bereikbaarheid. Voorsterpoort Oost ligt bij de Blaloweg en dichtbij de A28. Het beschikbare terrein is 50.000 m2, voor een hal van tussen de 7.000 en 12.000 m2. Dat is ruim bemeten voor aanvrager Libema, die verwacht genoeg te hebben aan 7.000 m2. Libema is de huidige exploitant van de IJsselhallen. In vergelijking met andere steden is het ook ruim. Kleiner echter is het dan de huidige IJsselhallen, maar die zijn ooit bedoeld geweest als veemarkt, en dat is nu niet meer nodig. Of er ondergrondse parkeergarages komen, dat laat wethouder Monique Schuttenbeld over aan de ontwikkelaars.

De bedoeling is dat er ook leisure (vermaak) en hotels komen op de plek, om een aanzuigkracht te krijgen voor de Zwolse economie. Het is echter een advies en niet verplicht voor de ontwikkelaars om aan te nemen.

De PvdA maakte zich wel wat zorgen over de bereikbaarheid van de Voorsterpoort vanaf het station.Drommen mensen zouden door de stad gaan lopen. Ook vroeg zij zich af hoe het met de onrendabele top van dit project moet. Het zou niet positief zijn om de uitvoering aan de markt over  te laten, de overheid moet het in goede banen leiden.

D66 vraagt zich af wat de corona crisis met het verschuiven van de deadline van dit project te maken heeft. De werkzaamheden duren nog jaren en een grootschalige voorziening is welkom. Nu schat men in dat de nieuwe IJsselhallen 50% minder bezoekers zal trekken dan nu. Fijn dat het STOP principe gebruikt wordt (Stappen, Trappen, OV, Personenauto). Een suggestie is pendelbussen te gebruiken door de exploitant.

Volgens de VVD was het bij de IJsselhallen altijd erg druk, dat geeft aan dat ze heel geliefd zijn. Het versterken van de binnenstad kan een boost krijgen door deze plannen. De vraag is wel hoe lang het gaat duren in verband met corona. Pas wanneer er zekerheid is kan er gestart worden. Ze roep op om voorrang te verlenen aan lokale ondernemers. Volgens anderen is dat niet mogelijk in verband met Europese aanbestedingsregels.

GroenLinks vindt ook dat de Voorsterpoort niet echt dicht bij het station ligt, en vindt het van belang dat de locatie toegankelijk is voor iedereen, waaronder mensen met een beperking. De wethouder zegt toe hiervoor zorg te dragen. Ze vraagt ook aandacht voor extra fietsparkeren.

De ChristenUnie kijkt uit naar de nieuwe IJsselhallen voor cultuur en bedrijvigheid. Het zal Zwolle op de kaart zetten. Zij stelt voor een ondergrondse looproute te realiseren tussen Pathé parkeergarage en de nieuwe IJsselhallen. Wethouder Schuttenbeld vind dit wat extreem, maar wil er naar kijken. De CU stelt dat er randvoorwaarden moeten komen om zo min mogelijk overlast te hebben voor omringende bewoners.

Het CDA is blij dat er eindelijk een beslisnota ligt, maar is bang dat Holtenbroek vol stroomt met verkeer hier naar toe. De wethouder zegt dit in onderzoek mee te nemen. Het CDA ziet een impuls voor tram of lightrail in deze omgeving, en wel met europese subsidies. Ze maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van dit project, bijvoorbeeld vanwege eventuele bodemverontreiniging.

Swollwacht ziet kansen om de ontmanteling van de huidige IJsselhallen te laten samenvallen met de oplevering van de nieuwe. Veel keuzes moeten nog worden gemaakt. Ze wil graag dat het parkeren gaat gebeuren onder het maaiveld, omdat dat ruimte schept. Zo kan het gebied ook groen worden. De keuze van de locatie die hier voor ligt, is stap 1. Daarmee stemt de wethouder in.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en terug te zien via www.zwolle.nl in ibabs. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button