Nieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & Opinie

Gemeenteraad over actualisering sportaccommodatiebeleid

Zwolle – In juni 2018 heeft D66 gevraagd of er een onderzoek kon komen naar de effectiviteit van de sportlocaties in Zwolle. Daar is uit gekomen dat de sportinfrastructuur van Zwolle vrij goed is, maar nog wel wat verbetering kan gebruiken.

Over het algemeen is er te weinig ruimte voor voetbal en maatschappelijke activiteiten op sportparken. Gymzalen zijn er te veel en ze zijn verouderd. Wel zijn ze breed verspreid over de stad wat ze aantrekkelijk maakt voor vooral jongere kinderen. De meesten zijn voor ongeveer 60% gebruikt. Sportpark de Marslanden is een goed voorbeeld voor hoe een park zich inzet voor het maatschappelijk belang. Zo zou dat bij andere sportparken ook moeten. Er is momenteel vraag bij jongeren voor moderne (nieuwe) sporten. In Stadshagen is daar al een ontwikkelaar mee bezig.

Alle partijen vinden sporten en bewegen goed voor de gezondheid en ze vinden ook dat de bijkomende sociale contacten heel gezond zijn. Daarom wil de raad zich inzetten voor een goed sportklimaat in Zwolle.

De standpunten

Volgens de VVD moet sport meegroeien met de groei van de stad. Momenteel is dat nog niet zo, vooral in Stadshagen. Ook moet sport laagdrempelig zijn.

D66 feliciteert iedereen die heeft meegewerkt aan dit rapport. Ze is blij hiermee. Ze verwacht geen verhoging van de tarieven voor de sportlocaties, die zijn al hoger dan elders. Volgens wethouder De Heer is dit historisch gegroeid en is het lastig om niet met inflatiecorrectie te werken.

De SP vindt het een waardevol rapport. Zij betreurt het dat pas in het voorjaar het definitieve financiële plaatje naar de raad komt. Keuzes en prioriteiten moeten hierin worden meegenomen. Samenwerking met het Sociaal Domein is goed, maar het moet geen verkapte bezuiniging worden voor dit domein.

De vrijwilligers in de sportverenigingen krijgen een pluim van de PvdA, omdat het vrijwilligersdag is. Ze spreekt vooral haar zorgen uit dat het proces zo lang duurt. Het onderzoek is al in 2018 gestart, en verouderde locaties lopen het risico gesloopt te moeten wanneer het nog lang duurt voordat er iets aan onderhoud gedaan wordt.

Het CDA vindt dat men de openbare ruimte moet benutten voor buitensport en draagt een aantal oplossingen aan in de vorm van verspreiding van diverse voetbalclubs over de stad. Wethouder De Heer is daar niet blij mee.

Vanwege de veranderende leefstijlen van mensen, zegt de ChristenUnie, is er ook een verandering van sportaanbod nodig. Zij zoekt naar draagvlak bij de sportverenigingen. Het verdienvermogen van de verenigingen mag niet worden aangetast.

GroenLinks wil naast topsport vooral de breedtesport bevoordelen. Iedereen moet in zijn eigen omgeving kunnen bewegen. Zij wil aandacht voor nieuwe sporten zoals urban sports, freerunning en callisthenics. Volgens wethouder De Heer gebeurt dit al.

Swollwacht zegt dat sport plezier is, beleven en meedoen. Zij wil dat de stad zo optimaal mogelijk aansluit bij het sportakkoord. En wil weten of er subsidies denkbaar zijn. Volgens de wethouder zijn er voldoende middelen in het sportakkoord beschikbaar.

Openbaar

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te zien via de Livestream op www.zwolle.nl op ibabs. Ze vinden plaats op maandagavonden vanaf 19.30 uur.

Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button